Call Cybersecurity - Digitale Veiligheid & Privacy geopend

Dagelijks wordt de samenleving bedreigd door cyber aanvallen van verschillende zwaarte, uitgevoerd door diverse partijen en actoren. Voor een maatschappij die in steeds verdere mate digitaliseert, wordt de beheersing van veiligheidsrisico’s in het cyberdomein urgenter dan ooit tevoren. Het brede maatschappelijke belang van de cybersecurity uitdaging vraagt om een gezamenlijke inspanning van wetenschap, bedrijfsleven en overheid.

Met de call for proposals op het gebied van cybersecurity wil NWO tegemoet komen aan de behoefte om ketenbrede onderzoekssamenwerking op het gebied van cybersecurity te faciliteren. Het betreft een gezamenlijk initiatief van de NWO domeinen Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) en Sociale en Geesteswetenschappen (SGW), alsmede het Nationaal Regieorgaan voor Praktijkgericht Onderzoek SIA (Regieorgaan SIA).

De call biedt de mogelijkheid om binnen één project fundamenteel en praktijkgericht onderzoek uit te voeren en te komen tot onderzoeksresultaten die zowel bijdragen aan de kennisbasis binnen cybersecurity, als op relatief korte termijn toepasbaar zijn bij de maatschappelijke en private partners binnen de projecten.

Bekijk de call for proposals hier