CALL: Blockchain onderzoek voor Topsector Logistiek

Bij het TKI Dinalog kan via NWO financiering worden aangevraagd voor projectvoorstellen voortkomende uit innovatie-communities, waarmee kennis wordt gegenereerd die bijdraagt aan de doelstellingen van de Topsector Logistiek.

Logistiek speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van oplossingen voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen, zoals voedselvoorziening, de omschakeling van winkelverkopen naar internetverkopen, het instandhouden van complexe installaties en het ontwikkelen van een deeleconomie.

In deze oplossingen speelt bundeling van stromen en capaciteit, beladingsgraad van voertuigen, betere benutting van vervoersmogelijkheden, het intensief gebruik van data en de optimale ondersteuning van besluitvorming een belangrijke rol. Het doel is door intensieve samenwerking in de keten end to end een efficiënter en flexibeler logistiek proces te creëren, met minder vrachtwagenkilometers en CO2-uitstoot. Logistiek waarmee Nederland internationaal nog meer voorop gaat lopen.

De 2016 Accelerator call geeft uitvoering aan het jaarprogramma 2016, zoals dat in overleg met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld in de Topsector Logistiek.

Het beoogde onderzoek is vernieuwend, van hoog niveau, transdisciplinair en internationaal georiënteerd. Het onderzoek dient te voldoen aan de eisen voor kwaliteit en utilisatie. Net als in de vorige accelerator call is er in deze call ook ruimte voor het indienen van voorstellen voor innovatiecommunities. De call draagt daarmee bij aan de uitvoering van het Meerjarenprogramma Topsector Logistiek 2015-2020 zoals opgesteld door het Strategisch Platform Logistiek en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.