Homepage Actueel CA-ICT lanceert arbeidsmarkt monitoringtool pr-eDICT

CA-ICT lanceert arbeidsmarkt monitoringtool pr-eDICT

pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de ICT-arbeidsmarkt in brede zin.

In pr-eDICT wordt data van respectievelijk CBS, DUO, Jobdigger en LinkedIn verzameld en geanalyseerd. Het gaat hierbij om data over onderwijs, doorstroom van onderwijs naar de arbeidsmarkt en vacatures.

Het CA-ICT heeft als belangrijke doelstelling om met pr-eDICT regionale initiatieven te ondersteunen met uitgebreide arbeidsmarktinformatie.

Ga hier naar pr-eDICT   

CA-ICT

De Stichting Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) heeft tot doel de employability van ICT-professionals en -werknemers op de arbeidsmarkt ICT te verbeteren en daarmee de concurrentiekracht van Nederland te vergroten. Dit wordt sinds 1997 gedaan door het uitvoeren van projecten op het gebied van scholing, instroom (werkzoekenden), doorstroom en duurzame inzetbaarheid. In het Bestuur van de stichting zijn werkgevers, werknemers en belangenverenigingen vertegenwoordigd.

Ook interessant