Boudewijn Haverkort voorzitter Commit2Data

Homepage Actueel Boudewijn Haverkort voorzitter Commit2Data

Prof. dr. ir. Boudewijn Haverkort is aangesteld als voorzitter voor het nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data. In die rol dient Haverkort als boegbeeld voor het programma en draagt hij zorg voor het opzetten van de governance voor, de uitvoering van en de dagelijkse leiding over Commit2Data.

“Ons doel met Commit2Data is om de komende jaren spannende en indrukwekkende ICT-oplossingen te ontwikkelen voor Big Data vraagstukken en dit toe te passen binnen een groeiend aantal (Top)sectoren. Van Energy en Life Sciences and Health tot Safety and Security”, licht Haverkort toe. “Mijn primaire rol daarin is om de juiste mensen met de juiste kennis bij elkaar te brengen. Aan de ene kant mensen met expertise uit specifieke toepassingsvelden en aan de andere kant academici die echt heel stevig in ICT en Big Data analyse zitten.”

Verbindende factor

Haverkort, die naast zijn werkzaamheden voor Commit2Data verbonden is aan de Universiteit van Twente als professor Design and Analysis of Communication Systems, ontwikkelt samen met thema-kwartiermakers de strategische richting van Commit2Data en heeft een leidende rol in het realiseren van de continuering van het programma in de jaren na 2016. Als voorzitter fungeert Haverkort als verbindende factor tussen de wetenschap en NWO enerzijds, en de publieke en private partners anderzijds.

Haverkort: “Binnen de in Commit2Data benoemde actielijnen zijn wij op zoek naar duo’s bestaande uit vertegenwoordigers van de industrie en de wetenschap waardoor er de juiste expertises bijeen wordt gebracht. Daarbij verwachten we wel dat men bereidt is over de eigen schaduw heen te stappen en breder kijkt dan het eigen, specifieke, belang.”

“De uitdaging ligt hem immers deels in het feit dat de academische wereld graag bezig is met horizontale vraagstukken en zodoende zoekt naar oplossingen die over de volle breedte toepasbaar zijn”, vervolgt Haverkort. “Terwijl er vanuit de industrie, vaak vanzelfsprekend, vooral verticaal gedacht wordt en gezocht wordt naar sectorspecifieke oplossingen. Mijn ervaring is dat als je die twee werelden bij elkaar brengt, er wederzijdse inspiratie ontstaat.”

Potentie voor alle sectoren

Haverkort fungeerde tussen 2009-2012 als wetenschappelijk directeur en bestuursvoorzitter van het Embedded Systems Institute in Eindhoven (tegenwoordig onderdeel van TNO). In die rol vergaarde hij de nodige ervaring in het aansturen van Publiek-Private Samenwerking.

“De taak van Commit2Data is om uiteindelijk niet alleen antwoorden te vinden op alle specifieke vragen vanuit een sector”, besluit Haverkort. “De fundamentele principes moeten geïdentificeerd worden zodat deze breed ingezet kunnen worden in andere sectoren. Natuurlijk zijn er hele specifieke wensen per sector, maar daaronder ligt altijd een bredere basis. Die willen we naar voren halen. Een goed resultaat uit bijvoorbeeld de energiesector mag daar niet verborgen blijven als het ook veel potentie kan hebben voor andere sectoren.”

Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking dat als doel heeft om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen ten behoeve van de economische groei in Nederland.

Download de volledige whitepaper Commit2Data hier

Bekijk hier de overzichtspagina voor Commit2Data

Ook interessant