Blockchain in de polder

Nederland bruist van de interessante blockchain-initiatieven variërend van Zaandam waar ze testen of trouwen en scheiden via de blockchain kan plaatsvinden tot Eindhoven waar ze grondeigendom via de ‘chain’ willen vastleggen. De Groene Amsterdammer schreef er een artikel over.

Een van de mensen die aan het woord komt is René Penning de Vries, voorzitter van de Dutch Blockchain Coalition. Hij benoemt de relevantie van een verantwoorde landing van blockchain in de samenleving.

Big five

Het schrikbeeld is volgens Penning de Vries de monopoliepositie van de big five uit Silicon Valley: de bedrijven Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Alphabet (het moederbedrijf van Google). ‘Zij domineren op dit moment het internet. Terwijl als je 25 jaar geleden had gevraagd of we dat nu gewild hadden daar nooit voor was gekozen. Dezelfde ethische en politieke vragen moeten we nu bij blockchain stellen.’

Lees hier het hele artikel

Meer over de Dutch Blockchain Coalition

De Dutch Blockchain Coalition is een samenwerkingsverband van vijfentwintig partners uit de financiële dienstverlening (banken, verzekeringen), de sectoren logistiek, energie, veiligheid en ICT, ministeries, de kenniswereld, toezichtspartijen als de Nederlandsche Bank (DNB) en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en organisaties als TNO en ECP | Platform voor de Informatiesamenleving. De coalitie is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De coalitiepartners testen de mogelijkheden van digitale identiteiten voor blockchain, onderzoeken wet- en regelgeving en ontwikkelen een Human Capital Agenda.

Laatste publicatie

De Dutch Blockchain Coalition heeft het rapport ‘Smart contracts as a specific application of blockchain technology’ gepubliceerd. Het rapport is geschreven door een expertgroep van de Dutch Blockchain Coalition en legt uit wat smart contracts zijn, met welke juridische vraagstukken organisaties rekening moeten houden en aan welk nieuw soort kennis en opleiding er behoefte is.

De Engelse versie van het rapport is hier te downloaden

De Nederlandse versie van het rapport is hier te downloaden