Homepage Actueel Bijna 15 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Bijna 15 miljoen euro voor samenwerking bedrijfsleven en mbo-scholen

Vijftien samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven en regionale overheden, gericht op energietransitie, techniek, zorg, bouw, infra en logistiek, krijgen in totaal € 14,9 miljoen om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De investeringen komen uit het Regionaal investeringsfonds mbo.

Energietransitie en duurzaamheid
Onder de toekenningen is bijvoorbeeld het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Wind op Zee. Voor de kust van Zeeland worden binnenkort vier windparken gebouwd. Die windparken moeten in de toekomst ook onderhouden worden. Mbo-instelling Scalda werkt samen met bedrijven (zoals Festo, Windtechnicians, Coöperatieve Windergievereniging Zeeuwind U.A., De Ruyter Training en Consultancyonderwijs, Oceanwide Personnel Services, Enercon Benelux, Stark Learning, North Sea Port, Tidal Test Centrum/BT-Projects en Orsted), gemeentes, provincie Zeeland en HZ University of Applied Sciences. Ze slaan de handen ineen om de opleidingen versneld in te richten om werk te maken van de energietransitie.

Ook Fieldlab Robotica NH van Regio College in Zaandam krijgt een investering. Er zijn meer en breder opgeleide technische medewerkers nodig. Er is ook een inhoudelijke vernieuwing en verrijking van de techniekopleidingen nodig, waarbij innovatieve aanpakken en productiemethoden gericht op digitalisering en robotica centraal staan. De publiek-private samenwerking (pas) doet dit aan de hand van een leerwerkomgeving Fieldlab Robotica NH, onderwijsontwikkeling (modules, keuzedelen) en het creëren van een langdurige samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven.

Regionaal Investeringsfonds mbo
Het doel van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden. Met deze toekenningen zijn er sinds 2014 in totaal 134 regionale samenwerkingsverbanden tot stand gekomen. Zij hebben vanuit het fonds in totaal ruim 123 miljoen euro ontvangen. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast 260 miljoen euro geïnvesteerd.

Nieuwe ronde
Samenwerkingsverbanden van scholen en bedrijven hebben dit jaar nog een mogelijkheid om plannen in te dienen voor het RIF. De eerstvolgende aanvraagperiode is in juni 2019.

Factsheet en toegekende aanvragen
De RIF-factsheet en een overzicht van alle toegekende aanvragen, staat op Rijksoverheid.nl.

Bron: Rijksoverheid.nl

Ook interessant