Bedrijfsleven wil uitbouw succesformule beroepsonderwijs

Werkgevers roepen het nieuwe kabinet op om de succesvolle samenwerking tussen bedrijven en het beroepsonderwijs een boost te geven. Zij geven daarmee een reactie op het verschenen eindevaluatie van de ontwikkeling van Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo en de Centres of expertise in het hbo. In deze centra werken onderwijs en bedrijfsleven succesvol en effectief samen aan uitdagend en relevant onderwijs, zo is de conclusie.

In 2011 zijn de eerste zeven pilot-Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo) en - Centres of expertise (in het hbo) van start gegaan. Zij werken in een Publiek-Private Samenwerkingsvorm (PPS). Daarin nemen scholen, bedrijven en/of andere externe partners in het werkveld (bijvoorbeeld kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor innovatie in en met het beroepsonderwijs. De Centra hebben een plaats in de Human Capital Agenda’s van de Topsectoren. In deze tijd zijn in het hele land ruim 4500 bedrijven, 50 duizend studenten, 4000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen gaan samenwerken in 134 van deze innovatie en opleidingscentra. HCA-ICT is onder meer betrokken bij P@ct, cybersecurity (Mondriaan in den Haag), in samenwerking met The Hague Security Delta. En het ICT Lab in Utrecht dankzij partners Dialogic, ROC Midden-Nederland en CA-ICT.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland: "De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in deze centra loont. Het beroepsonderwijs richt zich zo op de behoeften en ontwikkelingen van bedrijven in de regio, waarbij de kwaliteit èn relevantie van het onderwijs verbetert. Het hele beroepsonderwijs kan van deze formule gaan profiteren".

“Deze succesformule slaat aan in de regio”, concludeert Piet van Staalduinen, voorzitter van de expertcommissie. "De bedrijven in zo’n mbo en hbo centrum investeren gemiddeld 469.000 euro per jaar, omdat ze echt meerwaarde zien. Zij krijgen door een centrum beter onderwijs, laagdrempelige toegang tot toegepast onderzoek, beter geschoolde jonge technici en snellere en betere omscholing van zittende medewerkers”.

Ab van der Touw, vice-voorzitter van VNO-NCW, voorzitter van RvB van Siemens Nederland en juryvoorzitter van de Pro-Motor Award vult aan: "Het is voor het nieuwe kabinet nu echt het moment om samen met het bedrijfsleven deze beweging die nu al vijf procent van de studenten bereikt uit te breiden naar het hele beroepsonderwijs.”

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: ‘Het succes van de CiV’s bewijst dat innovatie en het mbo uitstekend hand in hand gaan. Een mooie, effectief sectoraal initiatief dat past in de vormen van samenwerking die scholen en het bedrijfsleven in de regio ontwikkelen.’

In 2011 zijn de eerste zeven pilot-Centra voor innovatief vakmanschap (in het mbo) en - Centres of expertise (in het hbo) van start gegaan. Zij werken in een Publiek-Private Samenwerkingsvorm (PPS). Daarin nemen scholen, bedrijven en/of andere externe partners in het werkveld (bijvoorbeeld kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties) gezamenlijk verantwoordelijkheid voor innovatie in en met het beroepsonderwijs. De Centra hebben een plaats in de Human Capital Agenda’s van de Topsectoren. In deze tijd zijn in het hele land ruim 4500 bedrijven, 50 duizend studenten, 4000 docenten en 83 mbo-instellingen en hogescholen gaan samenwerken in 134 van deze innovatie en opleidingscentra. HCA-ICT is onder meer betrokken bij P@ct, cybersecurity (Mondriaan in den Haag), in samenwerking met The Hague Security Delta. En het ICT Lab in Utrecht dankzij partners Dialogic, ROC Midden-Nederland en CA-ICT.

Michaël van Straalen, voorzitter van MKB Nederland: "De samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen in deze centra loont. Het beroepsonderwijs richt zich zo op de behoeften en ontwikkelingen van bedrijven in de regio, waarbij de kwaliteit èn relevantie van het onderwijs verbetert. Het hele beroepsonderwijs kan van deze formule gaan profiteren".

“Deze succesformule slaat aan in de regio”, concludeert Piet van Staalduinen, voorzitter van de expertcommissie. "De bedrijven in zo’n mbo en hbo centrum investeren gemiddeld 469.000 euro per jaar, omdat ze echt meerwaarde zien. Zij krijgen door een centrum beter onderwijs, laagdrempelige toegang tot toegepast onderzoek, beter geschoolde jonge technici en snellere en betere omscholing van zittende medewerkers”.

Ab van der Touw, vice-voorzitter van VNO-NCW, voorzitter van RvB van Siemens Nederland en juryvoorzitter van de Pro-Motor Award vult aan: "Het is voor het nieuwe kabinet nu echt het moment om samen met het bedrijfsleven deze beweging die nu al vijf procent van de studenten bereikt uit te breiden naar het hele beroepsonderwijs.”

Ton Heerts, voorzitter MBO Raad: ‘Het succes van de CiV’s bewijst dat innovatie en het mbo uitstekend hand in hand gaan. Een mooie, effectief sectoraal initiatief dat past in de vormen van samenwerking die scholen en het bedrijfsleven in de regio ontwikkelen.’