Homepage Actueel AINED ontwikkelt Nationale Strategie Artificial Intelligence

AINED ontwikkelt Nationale Strategie Artificial Intelligence

De initiatiefnemers van AINED ontwikkelen met ondersteuning van de Boston Consulting Group (BCG) en DenkWerk een Nationale Strategie Artificial Intelligence (AI) voor Nederland, geïnitieerd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Het projectteam doet dit vanuit de overtuiging dat in het Nederlandse landschap de mogelijkheden van AI nog te weinig worden benut, en de randvoorwaarden van AI nog niet voldoende worden meegenomen in de ontwikkeling en toepassing van AI. In een wereld waarin andere landen dit wel doen en de techniek steeds waardevoller en krachtiger wordt, is het van groot belang voor Nederland om nu óók in te zetten op AI.

Voor de ontwikkeling van deze strategie is AINED opgestart: een samenwerking tussen het TopTeam ICT, VNO-NCW, ICAI, NWO en TNO, ondersteund door The Boston Consulting Group en DenkWerk.

AI ontwikkelt zich snel en heeft een grote belofte van innovatie en vooruitgang in zich. Het doel van de nationale strategie is de ontwikkeling en toepassing van moderne, data-gedreven AI-technologie in Nederland te versnellen, gericht op kansen voor Nederland en mét inachtneming van juridische, ethische en sociale randvoorwaarden. Als vertrekpunt voor de strategie met doelen en acties, wordt een landschapsschets opgesteld met initiatieven en wensen voor AI in het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap, het onderwijs en de non-gouvernementele sector.

De ontwikkeling van het voorstel loopt tot begin oktober. In een volgende fase zullen de initiatiefnemers van AINED met een brede groep aan stakeholders de doelen en acties verder uitwerken en afstemmen hoe zij kunnen bijdragen hieraan. Naast het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Defensie en Binnenlandse Zaken, zal een belangrijke rol weggelegd zijn voor het bedrijfsleven. In deze volgende fase zullen ook commitments op de doelen en acties behaald worden. Voor interesse om bij te dragen, neem contact op met Daniël Frijters, secretaris AINED op info@ained.nl

Ook interessant