Homepage Actueel 25 missies vastgesteld voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid

25 missies vastgesteld voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid

Belangrijke rol voor sleuteltechnologieën en digitaliseringsvraagstukken Vanuit de ambitie om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, verduurzaming, water, landbouw, voedsel, zorg en veiligheid op te lossen, zijn 25 concrete missies binnen vier thema’s opgesteld voor het Topsectoren- en Innovatiebeleid.

De topsectoren, bestaande uit ondernemers, wetenschappers en de overheid, stellen aan de hand van de missies hun kennis- en innovatieagenda’s op. Binnen de missies is een belangrijke rol weggelegd voor sleuteltechnologieën en digitaliseringsvraagstukken. Onderwerpen die ook centraal staan in de kennis- en innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van Team dutch digital delta. 

De 25 missies zijn, samen met ondernemers en kennisinstellingen uit de negen Topsectoren, vastgesteld door acht ministeries (EZK, Defensie, IenW, LNV, J&V, SZW, OCW en VWS). De missies hebben als doel om de Nederlandse economie te versterken binnen de 4 thema’s: energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel, gezondheid & zorg en veiligheid. Het kabinet heeft in de Ministerraad een besluit genomen over de verdere invulling van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid en de Tweede Kamer in een Kamerbrief hierover geïnformeerd.


Op Topsectoren.nl is de Kamerbrief, met daarin alle missies, terug te vinden, en is ook het volledige document ‘Missies voor het topsectoren- en innovatiebeleid’ te downloaden. 

Sleuteltechnologieën
De sleuteltechnologieën spelen een belangrijke rol bij de realisatie van verschillende missies. Sleuteltechnologieën worden zelfs onmisbaar genoemd om vernieuwende oplossingen aan te reiken. Artificiële Intelligentie (AI), Quantum, Blockchain en encryptie-toepassingen, zijn enkele voorbeelden van deze technologieën die genoemd worden in de publicatie van 25 concrete missies binnen 4 thema’s. 

KIA 2020-2023 dutch digital delta
De kennis- en innovatieagenda (KIA) 2020-2023 van dutch digital delta (ddd) sluit aan bij de ambitie die uit de vastgestelde 25 missies naar voren komt. In de KIA worden onder andere meerjarige samenwerkingsprogramma’s (MJP’s) voorgesteld in de categorie digitale sleuteltechnologieën. In de KIA van ddd staan zes sleuteltechnologieën centraal: Big data en data analytics, Digital security/Encryption technologies, Artificiële intelligentie, Blockchain, 5G communicatie en Quantum.

De voorgestelde MJPs hebben volgens ddd alle versnelling nodig en zijn urgent, omdat ze bijdragen aan de missies en Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma's (MMIP’s) van de maatschappelijke thema’s én omdat ze het verdienvermogen en de concurrentiekracht van de Nederlandse economie versterken. Een missie die een-op-een overeenkomt met de ambities die het kabinet uitspreekt met het besluit over de verdere invulling van het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid.

Ook interessant