Missiegedreven calls (KIC 2020-2023)

Team dutch digital delta draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van de Rijksoverheid. Dit beleid wordt ondersteund door NWO binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. NWO ontwikkelt daarbinnen jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro, de missiegedreven programma's. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

Missiegedreven programma’s in het kort

 • Jaarbudget: 55 miljoen euro
 • Jaarlijks meerdere grote thematische programma’s
  • omvang: tussen 5 en 15 miljoen euro per programma
  • 1-2 calls for proposals per Kennis- en innovatieagenda (KIA)
 • Onderzoekers kunnen voorstellen voor samenwerkingsprojecten indienen
  • Budget: van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel
 • Onderzoek gericht op innovatie
  • thema’s bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s, of gerelateerd daaraan
  • cofinanciering: 30%, waarvan minimaal de helft private investering
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash
 • Onderzoek gericht op kennisontwikkeling
  • thema’s bepaald door NWO, gebaseerd op behoeften van het wetenschappelijke veld
  • cofinanciering: 10% privaat
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash

Openstaande Calls

  Programma’s 2020

  Deze programma’s worden door NWO geharmoniseerd uitgevoerd waardoor de werkwijze voor aanvragers overzichtelijker en eenvoudiger wordt. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de KIA’s. Uitzondering daarop vormt het programma ‘Human Capital’. Dit programma kent een oriëntatie door alle KIA’s heen.

  Programma Sleuteltechnologieën
  Budget: 11 miljoen euro
  Programma: Sleuteltechnologieën

  Programma Energietransitie en Duurzaamheid
  Budget: 11 miljoen euro
  Programma Innovaties voor wind- en zonne-energie
  Programma Circulariteit 

  Programma Gezondheid en Zorg
  Budget: 11 miljoen euro
  Programma Leefstijl en leefomgeving
  Programma Leven met dementie

  Programma Landbouw, Water en Voedsel
  Budget: 11 miljoen euro
  Programma Aquatische Voedselproductie
  Programma Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer 

  Programma Veiligheid
  Budget: 6 miljoen euro
  Programma: nog in ontwikkeling (verwacht najaar 2020)

  Programma Maatschappelijk verdienvermogen
  Budget: 5 miljoen euro
  Programma: nog in ontwikkeling (verwacht najaar 2020)

  Programma Human Capital
  Budget voorlopig: 3 miljoen euro
  Programma: nog in ontwikkeling (verwacht najaar 2020)

  De projecten dienen te verlopen volgens een vastgestelde project overeenkomst:

  Model project agreement KIC MISSIE Word, 65 KB