Missiegedreven calls (KIC 2020-2023)

Team dutch digital delta draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van de Rijksoverheid. Dit beleid wordt ondersteund door NWO binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. NWO ontwikkelt daarbinnen jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro, de missiegedreven programma's. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

Missiegedreven programma’s in het kort

De missiegedreven programma's en calls zijn een onderdeel van de Kennis- en Innovatieconvenant (KIC). Op de website van NWO staat een overzicht van het KIC en alle bijbehorende programma's, calls en activiteiten. Bekijk het overzicht van de Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) op NWO.nl

Hieronder de belangrijkste informatie in het kort.

 • Jaarbudget: 55 miljoen euro
 • Jaarlijks meerdere grote thematische programma’s
  • omvang: tussen 5 en 15 miljoen euro per programma
  • 1-2 calls for proposals per Kennis- en innovatieagenda (KIA)
 • Onderzoekers kunnen voorstellen voor samenwerkingsprojecten indienen
  • Budget: van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel
 • Onderzoek gericht op innovatie
  • thema’s bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s, of gerelateerd daaraan
  • cofinanciering: 30%, waarvan minimaal de helft private investering
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash
 • Onderzoek gericht op kennisontwikkeling
  • thema’s bepaald door NWO, gebaseerd op behoeften van het wetenschappelijke veld
  • cofinanciering: 10% privaat
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash

Openstaande Calls

Rond de verschillende calls organiseert NWO informatie en matchmaking bijeenkomsten. Bekijk hiervoor de agenda.

Sleuteltechnologieën: samenwerken aan technologische doorbraken

'Leven met dementie'

 • Download de call for proposals
 • Totaal budget €5.25 miljoen
 • Deadline vooraanmelding 26 januari 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 31 augustus 2021

'Leefstijl en leefomgeving'

 • Download de call for proposals
 • Totaal budget €5.75 miljoen
 • Deadline vooraanmelding 26 januari 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 31 augustus 2021

‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer'

 • Download de call for proposals
 • Totaal budget €6 miljoen
 • Deadline vooraanmelding 26 januari 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 29 juni 2021

‘Aquatische voedselproductie’

 • Download de call for proposals
 • Totaal budget €5 miljoen
 • Deadline vooraanmelding 26 januari 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 29 juni 2021

Innovaties voor wind- en zonne-energie

 • Download de call for proposals
 • Totaal budget €5 miljoen
 • Deadline vooraanmelding 28 januari 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 6 september 2021

Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

 • Budget 3 tot 10 miljoen per project per jaar (looptijd 10 jaar)
 • Deadline vooraanmelding 27 mei 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 1 september 2022

Data en Intelligence: Een veilige maatschappij met behulp van data en intelligence

Maritieme hightech: Een veilige zee met behulp van maritieme hightech

 • Download de call for proposals
 • Totaal budget €3.000.000
 • Deadline vooraanmelding 27 mei 2021 Deadline gepasseerd
 • Deadline volledige aanvraag 30 september 2021

Human Capital: Learning communities als innovatieversneller

Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen

Programma’s 2020 - 2023

Deze programma’s worden door NWO geharmoniseerd uitgevoerd waardoor de werkwijze voor aanvragers overzichtelijker en eenvoudiger wordt. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de KIA’s. Uitzondering daarop vormt het programma ‘Human Capital’. Dit programma kent een oriëntatie door alle KIA’s heen.

Sleuteltechnologieën
Budget: 11 miljoen euro
Programma: Sleuteltechnologieën

Energietransitie en Duurzaamheid
Budget: 17,5 miljoen euro
Programma Innovaties voor wind- en zonne-energie
Programma Circulariteit
Programma: Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging

Gezondheid en Zorg
Budget: 11 miljoen euro
Programma Leefstijl en leefomgeving
Programma Leven met dementie

Landbouw, Water en Voedsel
Budget: 11 miljoen euro
Programma Aquatische Voedselproductie
Programma Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer

Veiligheid
Budget: 6 miljoen euro
Programma: Data en Intelligence
Programma: Maritieme hightech

Maatschappelijk verdienvermogen
Budget: 4,75 miljoen euro
Programma: Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context

Human Capital
Budget voorlopig: 3 miljoen euro
Programma: Learning communities als innovatieversneller (KIC)

De projecten dienen te verlopen volgens een vastgestelde project overeenkomst:

Model project agreement KIC MISSIE Word, 65 KB