Missiegedreven calls (KIC 2020-2023)

Team dutch digital delta draagt bij aan het missiegedreven innovatiebeleid van de Rijksoverheid. Dit beleid wordt ondersteund door NWO binnen de hoofdlijn MISSIE van het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. NWO ontwikkelt daarbinnen jaarlijks een aantal grote thematische programma’s met een omvang tussen de 5 en 15 miljoen euro, de missiegedreven programma's. Onderzoekers dienen voorstellen in voor samenwerkingsprojecten, met een budget van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel.

Missiegedreven programma’s in het kort

 • Jaarbudget: 55 miljoen euro
 • Jaarlijks meerdere grote thematische programma’s
  • omvang: tussen 5 en 15 miljoen euro per programma
  • 1-2 calls for proposals per Kennis- en innovatieagenda (KIA)
 • Onderzoekers kunnen voorstellen voor samenwerkingsprojecten indienen
  • Budget: van 750.000 tot 4 miljoen euro per voorstel
 • Onderzoek gericht op innovatie
  • thema’s bepaald door de prioriteiten uit de KIA’s, of gerelateerd daaraan
  • cofinanciering: 30%, waarvan minimaal de helft private investering
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash
 • Onderzoek gericht op kennisontwikkeling
  • thema’s bepaald door NWO, gebaseerd op behoeften van het wetenschappelijke veld
  • cofinanciering: 10% privaat
  • minimaal de helft van de cofinanciering in cash

Openstaande Calls

Rond de verschillende calls organiseert NWO informatie en matchmaking bijeenkomsten. Bekijk hiervoor de agenda.

Sleuteltechnologieën: samenwerken aan technologische doorbraken

Programma’s 'Leven met dementie' en 'Leefstijl en leefomgeving

‘Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer'

‘Aquatische voedselproductie’

Innovaties voor wind- en zonne-energie

Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Data en Intelligence: Een veilige maatschappij met behulp van data en intelligence

Maritieme hightech: Een veilige zee met behulp van maritieme hightech

Human Capital: Learning communities als innovatieversneller

Programma’s 2020

Deze programma’s worden door NWO geharmoniseerd uitgevoerd waardoor de werkwijze voor aanvragers overzichtelijker en eenvoudiger wordt. De onderwerpkeuze wordt bepaald op basis van een prioritering binnen de KIA’s. Uitzondering daarop vormt het programma ‘Human Capital’. Dit programma kent een oriëntatie door alle KIA’s heen.

Programma Sleuteltechnologieën
Budget: 11 miljoen euro
Programma: Sleuteltechnologieën

Programma Energietransitie en Duurzaamheid
Budget: 11 miljoen euro
Programma Innovaties voor wind- en zonne-energie
Programma Circulariteit 

Programma Gezondheid en Zorg
Budget: 11 miljoen euro
Programma Leefstijl en leefomgeving
Programma Leven met dementie

Programma Landbouw, Water en Voedsel
Budget: 11 miljoen euro
Programma Aquatische Voedselproductie
Programma Klimaatrobuuste productiesystemen en waterbeheer 

Programma Veiligheid
Budget: 6 miljoen euro
Programma: Data en intelligence

Programma Maatschappelijk verdienvermogen
Budget: 5 miljoen euro
Programma: nog in ontwikkeling (verwacht najaar 2020)

Programma Human Capital
Budget voorlopig: 3 miljoen euro
Programma: nog in ontwikkeling (verwacht najaar 2020)

De projecten dienen te verlopen volgens een vastgestelde project overeenkomst:

Model project agreement KIC MISSIE Word, 65 KB