Veiligheid

Nederland moet voor zijn burgers een veilig land blijven om te wonen, te werken en te leven. Een veilige samenleving is niet vanzelfsprekend. Nederland staat de komende decennia voor complexe uitdagingen.22 Dat vraagt om een proactieve houding en een innovatieve aanpak om potentiële dreigingen tegen te gaan. Hierbij moet er gebruik worden gemaakt van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, (sleutel) technologieën en toepassingen en is er aandacht voor ethische en maatschappelijke vragen, en fundamentele en structurele aspecten van veiligheidskwesties. In het veiligheidsdomein zal steeds een combinatie van nieuw technisch, digitaal, sociaal, maatschappelijk, juridische, gedragswetenschappelijke, organisatorisch, sociaalpsychologisch en (geo)politieke onderzoek nodig zijn.

Visie of MMIP

 • In 2028 heeft Nederland een operationeel inzetbare ruimtevaart capaciteit (satellieten, grondsegment, informatieverwerking) voor defensie en veiligheid.
 • In 2030 hebben alle veiligheidsprofessionals en organisaties de beschikking over data intelligence technologie die hen helpt bij observatie, analyse, besluitvorming en handelen.
 • Nederland is een digitaal veilige plek om te wonen en werken. Nederland staat binnen vijf jaar in de top 10 van zowel de Global Cybersecurity Index als de National Cyber Security Index.

ICT DOEL

 • Ondersteunen van de organisatie en professional in efficiëntie en effectiviteit van optreden op basis van verzamelde data en intelligence.
 • Operationeel systeem voor informatieverwerking en datafusie. Anomalie detectie op basis van sterk asymmetrische dataklassen.
 • Ondersteuning van professionals in het maken van real-time veiligheidsanalyses.
 • Aanpak van cybercrime en digitaal veilige infrastructuur.

ICT Technologie

 • Big data, interoperabiliteit, data fusie en artificiële intelligentie. Transparantie en uitlegbaarheid van algoritmische adviezen.
 • Anomalie detectie op basis van sterk asymmetrische dataklassen.
 • Data analyse, visualisatie. artificiële intelligentie, uitlegbaarheid.
 • Technologische kennisbasis in de breedte. Security-bydesign, cyber threat intelligence, quantum safe cryptografie.

Meer informatie