Gezondheid & Zorg

Vanuit digitaliseringsoogpunt is het delen van data een belangrijke voorwaarde voor innovatie. Ongeacht de technologie is het daarbij essentieel ‘informed consent’ vast te leggen, waarbij blockchain een mogelijke oplossing is in de sterk gefragmenteerde gezondheidszorg. Blockchain kan de verbinder zijn tussen data providers en data consumers, omdat daarmee data traceerbaarheid, transparantie en vertrouwen worden gewaarborgd. Verder worden bijdragen in de vorm van data-analyse, AI algoritmen en architecturen in deze sector gekenmerkt door de eis dat transparantie en uitlegbaarheid gewaarborgd moeten zijn, naast privacy en security.

Missie of MMIP

 • In 2030 is de ziektelast als gevolg van een ongezonde leefstijl en ongezonde leefomgeving met 30% afgenomen.
 • In 2030 wordt 50% meer zorg in de eigen leefomgeving (in plaats van in zorginstellingen) georganiseerd samen met het netwerk rond mensen.
 • In 2030 is het percentage chronisch zieken dat niet naar vermogen mee kan doen in de maatschappij met 25% afgenomen.
 • In 2030 is de ziektelast als gevolg van dementie met 50% afgenomen.

ICT doel

 • Sector omvattende datadeel infrastructuur. Vastleggen van informed consent. Uitlegbaarheid en veiligheid van algoritmen.
 • Gepersonaliseerde adviezen en inzichten. Ondersteuning door sociale netwerken.
 • Dialoogsystemen voor patiënt en hulpverleners.
 • Personalized medicine en monitoring.
 • Detectie van gedragsverandering. Dialoogsystemen voor ondersteuning bij dagelijkse routine.

ICT technologie

 • Gestandaardiseerde data-uitwisseling. Blockchain, transparantie, privacy, security, tamper-proof architectuur en algoritmen.
 • Sensor technologie, big data, artificiële intelligentie
 • Big data analyses, artificiële intelligentie.
 • Big data gedreven services.
 • Sensor technologie, big data, artificiële intelligentie.

Meer informatie