Verkleinen van het tekort aan ICT-professionals

Nederland loopt internationaal voorop in innovatie met ICT. Deze onstuimige groei gaat gepaard met een grote behoefte aan personeel met de juiste ICT vaardigheden. Het onderwijs kan deze vraag van de arbeidsmarkt moeilijk bijbenen. Zowel bij bedrijven in de ICT-sector als daarbuiten loopt het aantal vacatures op.

Actieplan


De Human Capital Agenda van Team ICT is een actieplan om de behoefte aan goed geschoold personeel de komende jaren te vervullen. Bedrijven en onderwijsinstellingen kunnen méér bereiken in het interesseren van jonge mensen voor deze banen van de toekomst als ze samenwerken. De HCA is dan ook een plek waar individuele initiatieven en oplossingen voor dit probleem aan elkaar gekoppeld worden.

Voor 2018 bestaat onze strategie uit vier actielijnen. In de eerste plaats willen we regionale iniatieven vanuit het onderwijs en bedrijfsleven aanjagen. Ook willen we scholieren inspireren te kiezen voor een loopbaan in de ICT en ICT'ers hun kennis te delen als docent in het onderwijs. Met ons laatste actiepunt willen er voor zorgen dat niet alleen kinderen en jongeren, maar iédereen digitale vaardigheden opdoet. U vindt het volledige actieplan aan de rechterzijde van deze pagina.

Regio's

De ervaring leert dat dit het beste werkt door aan te sluiten bij regionale ontwikkelingen en ambities. Afgelopen jaar bleek echter dat er geen landelijke blauwdruk is voor een regionale samenwerking: iedere regio is anders, met andere spelers heeft andere ambities en speerpunten en andere spelers. Wij zoeken dus altijd naar oplossingen op maat.