Roadmap Human Capital Topsectoren

Homepage Human Capital Roadmap Human Capital Topsectoren

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de innovaties die door de topsectoren worden nagestreefd. Door de snelle veranderingen in de economie, technologie, arbeidsmarkt en maatschappij neemt het belang van het adequaat opleiden van mensen sterk toe. Dit betekent dat het beroeps- en hoger onderwijs programma’s moet kunnen inrichten waaraan behoefte is.

De topsectoren hebben voor hun gezamenlijke inzet de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020-2023 opgesteld. De topteams en de boegbeelden van de topsectoren - ondersteund door hun de coördinatoren human capital – zetten zich in om de impact van innovaties te versterken. Inzetten op onderwijs en de arbeidsmarkt is daarin een cruciale factor.

Learning Communities

Centraal in de aanpak van de topsectoren staan Learning Communities. Binnen dit type netwerkorganisaties is de ontwikkeling van innovaties onlosmakelijk verbonden met vernieuwing op de werkplek en de competenties die mensen nodig hebben om met deze innovaties te werken. Innovaties worden vertaald naar nieuwe onderwijsprogramma’s en de bijbehorende nieuwe competenties van docenten. Ook de werkenden nemen deel aan deze onderwijs- en opleidingsprogramma’s. Deze vernieuwing van onderwijs en leven lang ontwikkelen krijgt onder meer vorm in de (door)ontwikkeling en verduurzaming van Fieldlabs, Skillslabs, Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap, lectoraten en practoraten.

Drie programmalijnen

De komende vier jaar werken de topsectoren aan drie samenhangende programmalijnen:

1. Vergroten van de impact door honderd Learning Communities in de komende vier jaar te helpen realiseren.

2. Kennis ontwikkelen en verspreiden: opzetten van een onderzoeksprogramma Learning Communities (hoe leren mensen, stimuleren van lerende organisaties), gezamenlijk arbeidsmarktonderzoek en andere specifieke arbeidsmarktthema’s.

3. Mobiliseren en versnellen door evenementen en handreikingen zodat de partners van de topsectoren met de resultaten van Learning Communities, onderzoeksprogramma’s en andere kennisontwikkelingstrajecten aan de gang kunnen gaan.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website van de Human Capital pagina van de topsectoren.

Links naar nieuwsberichten:

- Bedrijven, kennisinstellingen en overheid investeren 4,9 miljard in innovatie

- Human Capital & learning communities: “De mens is de sleutel in de transities waar we nu voor staan”