Succesvolle regionale samenwerkingen tussen bedrijven en onderwijs worden in kaart gebracht, gestimuleerd en begeleid. Een regionale aanpak zorgt er voor dat onderwijs beter aansluit op de lokale arbeidsmarkt

Daardoor wordt de keuze voor een ICT-opleiding nog aantrekkelijker. Dit heeft ook zijn weerslag in het onderwijs. ICT’ers worden zo beter opgeleid en voor leerlingen wordt de doorstroom van MBO naar HBO makkelijker gemaakt. In samenwerking met Platform Bèta Techniek gaan we daarvoor RIF aanvragen rond ICT pro-actief begeleiden. Om de doorstroom van MBO naar HBO makkelijker te maken gaat Platform Bèta Techniek inzetten op een intensievere samenwerking tussen Centra voor Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise. Ook gaan we kijken of we ICT vaker onderdeel kunnen laten zijn van de regionale techniekpacten.

Uitdaging bij het tot stand komen van regionale samenwerkingen blijft het creëren van commitment bij het lokale bedrijfsleven. Er is wel al een aantal goede voorbeelden. In drie inspirerende, regionale
HCAbijeenkomsten (mogelijk rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018) willen we het commitment
van het lokale bedrijfsleven stimuleren.

Doelstelling:

 • We willen 10 regio’s succesvolle samenwerkingen, die hetzij bottom-up ontstaan of door onder
  worden begeleid, in de spotlight zetten. Deze samenwerkingen moeten leiden tot een betere
  aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en daarmee een beter aanbod aan goed opgeleide ICT’ers
  voor de desbetreffende regionale arbeidsmarkt. Naast de succesvolle samenwerkingen die al in
  gang zijn gezet in 2016 en 2017 spannen we ons in 2018 verder in om:
 • In samenwerking met PBT 4 extra RIF-aanvragen (Regionaal Investeringsfonds – PPS in de regio)
  te realiseren.
 • In het kader van het stimuleren van doorlopende leerlijnen 5 koppelingen tussen Centra voor
  Innovatief Vakmanschap en Centers of Expertise tot stand helpen brengen.
 • In overleg met PBT regionale techniekpacten met ICT component te realiseren.
 • Vastleggen van samenwerkingen en gesprekken in vast format zodat het goed uitgedragen kan
  worden en gecommuniceerd.
02 maart 2018

Nieuwsberichten