Digitale vaardigheden zijn nodig om volwaardig te kunnen blijven deelnemen aan de maatschappij. En ook om aan het werk te blijven op de snel veranderende arbeidsmarkt. Daarom willen we iedereen stimuleren om deze vaardigheden op te blijven doen.

A. Aanhaken nieuw leven lang leren-beleid regeerakkoord

In deze actielijn haken we aan bij het nieuwe regeerakkoord waarin een doorbraak op ‘levenlang leren’ is aangekondigd. Kern is een individuele leerrekening voor alle Nederlanders die een startkwalificatie hebben gehaald. “Deze rekening moet het levenlang leren beleid vanuit de overheid bundelen. Met sociale partners en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over hun bijdrage aan een leven lang leren bij de invoering van deze scholingsregeling. Hierbij wordt ook de positie van de O&O-fondsen betrokken.”

Doelstelling

  • Aansluiten bij (landelijke) PR en communicatie over de individuele leerrekening
  • Campagne om werkenden inzicht te geven in: o de kansen die de digitaliserende samenleving en nieuwe technologieën hen bieden; o de stappen die zij zelf kunnen zetten om bij te blijven of zich te laten omscholen;

B. Arbeidsmarktonderzoek- en beleid
ICT is een cruciaal onderdeel geworden van de hedendaagse maatschappij. De opkomst van ICT leidt tot een transformatie van de economie in de volle breedte met als gevolg dat de grens tussen ‘ICT’ers’ en overige beroepen steeds meer vervaagt. In verschillende sectoren vinden ontwikkelingen plaats waarbij hoogwaardige ICT-kennis en vaardigheden essentieel zijn. De eisen die gesteld worden aan ICT-functies zijn dan ook sterk aan verandering onderhevig. Dit betekent dat medewerkers met ‘achterhaalde’ kennis en vaardigheden vervangen moeten worden door ICT- professionals die beter kwalificeren. Momenteel is nog onvoldoende inzicht in de gevolgen hiervan in verschillende sectoren en de maatregelen die hiervoor getroffen moeten worden. Tegelijkertijd is er een kwalitatief en kwantitatief tekort aan personeel voor de ICT-sector. Van ICT’ers worden steeds meer nieuwe (actuele) ICT-vaardigheden gevraagd. Ook van niet ICT’ers wordt verwacht dat zij over voldoende operationele digitale vaardigheden beschikken.


Het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren wordt uitgevoerd samen met de topsectoren Creatieve industrie, Chemie, Logistiek, Life Sciences & Health en HTSM. ICT staat hierbij centraal als innovatie as waarlangs de meest fundamentele (technologische) veranderingen plaats vinden. Bedrijven worden betrokken in kwalitatief onderzoek onder achterbannen van deelnemende topsectoren en met een werksessie met experts over arbeidsmarktontwikkelingen met een specifieke focus op visie en toekomstige behoeften. Naar aanleiding van het onderzoek wordt waar nodig op regionaal en sectoraal niveau gezamenlijk arbeidsmarktbeleid ontwikkeld. Door de deelnemende topsectoren wordt (aanvullend) arbeidsmarktbeleid geformuleerd in arbeidsmarktregio’s. De samenwerking tussen de Human Capital agenda’s van de topsectoren biedt waarborg voor verduurzaming en verankering van de onderzoeksresultaten.

Doelstelling

  • Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt door deelnemende topsectoren passend arbeidsmarktbeleid geformuleerd in de arbeidsmarktregio’s waarin deze sectoren actief zijn.
  • De onderliggende structuren, met name via de Human Capital agenda’s als trekkers van de topsectoren, bieden een uitstekende basis voor verduurzaming en verankering van onderzoeksresultaten.
02 maart 2018

Nieuwsberichten