Bevorderen kennisoverdracht nieuwe technologieën

Homepage Human Capital Bevorderen kennisoverdracht nieuwe technologieën

Het middelbaar en hoger beroepsonderwijs moet blijvend aansluiten bij de veranderingen in de beroepspraktijk en tijdig inspelen op de snelle ontwikkelingen voortkomend uit vernieuwende technologieën. Het bedrijfsleven moet de focus niet enkel op werving leggen, het doorontwikkelen van het bestaande arbeidskapitaal binnen organisaties is een cruciale voorwaarde voor het terugdringen van het tekort op de arbeidsmarkt voor ICT’ers.

Binnen de HCA-activiteiten van de Dutch Blockchain Coalition (DBC) is in 2018, binnen deze sleuteltechnologie, een stap gezet voor het bereiken van bovengenoemde doelen door middel van vijf hoofdactiviteiten. De HCA ICT schaalt in 2019 deze activiteiten op en legt de verbinding met overige sleuteltechnologieën, met als focus Artificial Intelligence en Big Data. 

De hoofdactiviteiten die we hiervoor uitvoeren:

- Connect: koppeling tussen verschillende sleuteltechnologieën en transformatieve ontwikkelingen tbv doorontwikkeling curriculum. De HCA ICT trekt gezamenlijk op met andere programma’s en activiteiten gerelateerd aan Team ICT, zoekt de samenwerking met HCA’s van overige Topsectoren en betrekt relevante stakeholders om in het bestaande curriculum de verbinding te leggen tussen deze sleuteltechnologieën en transformatieve ontwikkelingen en studenten op te leiden in de technieken van de toekomst. Daarmee houdt het onderwijs beter aansluiting bij de wensen van de arbeidsmarkt.

- Kennisecosysteem: verbinden Nederlandse onderwijsveld, matching met professionals uit bedrijfsleven en faciliteren kennisdeling. De HCA ICT wil in 2019 een ecosysteem faciliteren waarin het onderwijsveld beter verbonden wordt en waarin kennisdeling tussen instellingen en faculteiten wordt gestimuleerd. Middels een online matching tool worden use cases vanuit het bedrijfsleven ingebracht in het onderwijs en studenten gekoppeld aan praktijkopdrachten. 

- Techniek: Versnelling sleuteltechnologieën in onderwijs, ook middels online tooling en kennisdeling. Ontwikkelingen in jonge technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Het up to date houden van de kennis van docenten en daarmee het relevant houden van het bestaande onderwijsaanbod is daarom crucialer dan ooit. De HCA ICT start daarom een Teach the Teacher-programma. Binnen het programma trainen professionals uit het netwerk van Team ICT (en de onderliggende activiteiten) docenten van onderwijsinstellingen uit het beroepsonderwijs. Om dit op een grotere schaal te realiseren wordt onderzocht hoe deze activiteit deels via online tooling als MOOC’s kan worden uitgevoerd. 

- (Leven Lang) Ontwikkelen: ondersteun doorontwikkeling bestaand arbeidskapitaal middels sectorale aanpak. De HCA ICT gaat van start met een Tech in A Day cursus. Ook wordt onderzocht of dit voor de ontwikkeling van kennis over andere sleuteltechnologieën, zoals AI, kan worden ingezet. Daarnaast sluit de HCA ICT aan bij de (sectorale) presentaties die worden verzorgd richting bedrijfsleven en koepelorganisaties over het belang van het doorontwikkelingen van bestaand arbeidskapitaal.

- Aansluiting arbeidsmarkt: identificeren benodigde kerncompetenties rondom sleuteltechnologieën en samenstellen profielen. Rondom meerdere sleuteltechnologieën is een eerste aanzet gemaakt voor het identificeren van benodigde kerncompetenties van de ICT Professionals van de Toekomst. De HCA ICT schaalt deze activiteit op in samenwerking met relevantie stakeholders en bundelt deze in een eindrapportage waarin eerste profielen aan de hand van het eCF-model zijn opgesteld.

Ook interessant