(Getalenteerde) ICT’ers kiezen sneller voor een baan in het bedrijfsleven dan in het onderwijs. Tegelijkertijd heeft onderwijs een groot tekort aan ICT docenten. Dit is een belangrijke bottleneck in het oplossen van het tekort aan ICT’ers.

In de afgelopen jaren hebben we verschillende goede voorbeelden en initiatieven zien ontstaan. Er is echter nog geen landelijke dekking van oplossingen terwijl het probleem onvoldoende breed wordt geagendeerd. Hybride docentschap wordt onvoldoende ingezet en werkzoekende ICT’ers vinden niet gemakkelijk de weg naar het onderwijs.

Juist ICT’ers die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven kunnen leerlingen inspireren en interesseren voor ICT. In 2018 willen we hier een resultaatgericht programma voor ontwikkelen, voortbouwend op de ervaring rond de docentenportal & geïnspireerd door pilots op dit gebied (bijv. regio Eindhoven, Zwolle). NASC heeft aangegeven hier financieel aan te willen bijdragen. ECP levert de projectleider. Er wordt ook naar gestreefd om bestaande loopbaanoriëntatie trajecten bij vooral grote ondernemingen te verbinden met mogelijke uitstroom als docent. Ook de ervaring van PBT heeft in verschillende regio’s op dit gebied verbinden we met dit initiatief zodat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden. Ook in de PPS’en die regionaal worden opgestart is er veel aandacht voor Leven Lang Ontwikkelen trajecten. PBT zal als lid van het kernteam deze ervaringen actief inbrengen.


Doelstelling

• We stimuleren 4 experimenten i.s.m bedrijven rond hybride docenten
• We ontwikkelen 2 experimenten i.s.m. bedrijven met werkzoekenden/outplacement kandidaten
• We verzorgen rapportage en advies voor opschaling en duurzame verankering van succesvolle
aanpakken.
• Communicatie & PR over oplossingen, waarmee we tevens de urgentie kunnen agenderen.

02 maart 2018

Nieuwsberichten