Kick-off event

Team dutch digital delta

naar impact en resultaat

18 november 2020 (13.30 – 16.30 uur)

Digitale innovaties transformeren de manier waarop we leven en werken. Waar twintig jaar geleden het internet de wereld op zijn kop zette, zijn er nu weer nieuwe technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), die onze wereld doen veranderen. Gaan we in de toekomst nog naar een echte dokter, of neemt AI de rol van diagnosticeren over? Kunnen individuele huishoudens in de toekkomst door ingenieuze blockchain toepassingen hun eigen opgewekte elektriciteit aanbieden aan de consument? Dit soort vraagstukken klinken nog als een ver-van-mijn-bed-show, maar zijn dichterbij dan we denken.

U kunt zich op dit moment voorinschrijven en zet 18 november van 13:30 tot 16:30 alvast in uw agenda!

Meld u aan op ecp.nl/Jaarfestival

Programma in hoofdlijnen

De middag is verdeeld in drie onderdelen. Er zal worden gestart met een Talkshow, waarna in twee blokken de online sessies, webinars en workshops kunnen worden gevolgd (Under Construction).


Talkshow: de rol van sleuteltechnologieën in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen

Tafelgesprek met Jeannine Peek, Fred Boekhorst en verschillende gasten over de visie en missie van Team ddd, waar staan we met digitalisering in de samenleving en wat is de rol van digitalisering in het aangaan van de verschillende maatschappelijke uitdagingen?

Online sessies eerste blok


Veilig datadelen vanuit privacy en commerciële drijfveren

Georganiseerd door Commit2Data wordt u verteld waarom multi party computation relevant is voor de zorg- en agro sector. Multi party computation maakt het mogelijk dat data decentraal bij de eigenaar blijft staan en dat een algoritme langs de data gaat om analyse te doen. Twee sprekers lichten vanuit onderzoeksprojecten toe hoe en waarom deze techniek bij de zorg (personal health train) en bij de agro sector (farm data train) gebruikt kan worden.


De onbekende kansen van omscholing

Veel mensen verliezen hun baan tijdens de coronacrisis. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren, zoals ICT, die nog steeds hard op zoek zijn naar goede mensen. Hier liggen kansen voor die mensen, én voor Nederland om de komende jaren extra te investeren in omscholing. Tijdens deze sessie gaan we, aan de hand van het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren, in op de concrete kansen voor omscholing naar ICT en digitalisering. Zo zijn er een aantal overstapberoepen gedefinieerd, die passend zijn voor tekortberoepen in de energiesector. En ook bekijken we het van de andere kant: hoe is het om een omscholingstraject te volgen en wat voor kansen biedt dit?

Wat zijn concrete kansen voor omscholing naar ICT en Digitalisering? Aan de hand van het arbeidsmarktonderzoek ICT gaan we hier tijdens deze sessie op in.


Naar coalitie doorsnijdende samenwerking: DBC & NL AIC bundelen hun krachten

Binnen Team ddd wordt voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van digitale sleuteltechnologieën gewerkt aan innovatie met impact in verschillende publiek-private coalities. Vanuit de technologische ontwikkelingen zien we steeds meer mogelijkheden voor convergentie tussen bijvoorbeeld AI, Blockchain en Cybersecurity ontstaan. Ook in diverse wetenschappelijke disciplines is de wisselwerking hiertussen vaker onderwerp van onderzoek. Maar wat is de behoefte in de praktijk? Speelt dit ook bij organisaties werkzaam in energie, de zorg of veiligheid? En zo ja, hoe maak je relevante en kansrijke cross-overs van coalities t.b.v. één of meerdere van deze missiegedreven innovatiegebieden? De orkestratie van de samenwerkingsketen is vandaag de dag een van de belangrijkste key succes factoren voor implementatie en opschaling. Ook met het oog op (Europese) calls neemt het belang van synergie tussen digitale sleuteltechnologieën toe en daaraan te formeren consortia. Tijdens deze paneldiscussie spreken we met experts en leiders vanuit de Dutch Blockchain Coalition en de NL AIC over deze vragen. Vervolgens verkennen we waar deze technologieën elkaar kunnen versterken en gaan we op zoek naar mogelijke samenwerkingen tussen deze technologieën en hoe deze vorm gegeven kunnen worden.


Online sessies tweede blok


Realtime data processing in twee sectoren: Energie en Logistiek

Realtime data processing brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Sprekers vanuit twee Commit2Data onderzoeksprojecten lichten toe wat voor uitdagingen zij binnen enerzijds de Energiesector en anderzijds de Logistiek tegenkomen bij het ontwikkelen van de benodigde technologie.


Geef digitaliserend MKB jouw upvote

In deze interactieve sessie maken deelnemers kennis met het nieuwe MKB upvoting systeem. Met deze nieuwe tool wordt de belangstelling voor digitaliseringsinitiatieven vanuit het MKB inzichtelijk gemaakt middels een online upvoting systeem. De workshop wordt ingeleid door Ben Woldring. Hij zal de visie MKB vanuit de Topsector ICT toelichten. Daarop volgt een presentatie van Rinke Zonneveld over de activiteiten van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, gericht op het digitaliserend MKB.


Future networks en services

Een telecom leverancier vertelt over hoe toekomstige netwerken veel verder integreren waardoor apparatuur nog meer onderdeel uitmaakt van het samenspel van IOT, Cloud en AI. TNO schetst de behoefte aan een coalitie rondom 5G waardoor gecoordineerd kan worden hoe en waar research en innovatie gestimuleerd wordt en waardoor we voldoende kennis kunnen ontwikkelen om als samenleving bewuste keuzes te maken ten aanzien van inkoop en doorontwikkeling van 5G en beyond technolgie.

Wij zien uw deelname aan het Kick-off event van Team dutch digital delta tegemoet.

Meld u aan op ecp.nl/Jaarfestival

Namens,

Jeannine Peek | Boegbeeld Topsector ICT
Fred Boekhorst | Directeur Topsector ICT

Bezoek de website als u meer wil weten over Team dutch digital delta.