Big Data

Big Data is a widely applicable tool with an impact on all sectors within our society. Organizations are acquiring ever-increasing amounts of data from their own processes. These data are collected, stored and exchanged, both inside and outside the organization in question

Big Data plays an increasing role in the innovation of services, products, work processes and revenue models. Thanks to the smart collection and deployment of data, Dutch economic growth is being strengthened. Big Data is a widely applicable tool that has an impact on all sectors of our society. Organisations are acquiring ever larger amounts of data from their own processes. This data is collected, stored and exchanged, both within and outside their own organisation. Acquiring Big Data brings ever greater challenges, both in the field of (secure) storage and sharing (data handling) and in the field of analysis (data analytics). These challenges are cross-sectoral.

In order to take full advantage of the opportunities offered by Big Data and make the transition to a smarter, data-driven economy, companies need to acquire new expertise. Innovation and research programmes such as Commit2Data and VWData can assist companies in this.

Commit2Data

Om het gebruik van Big Data verder te ontwikkelen, is Commit2Data in het leven geroepen. Commit2Data is een meerjarig nationaal onderzoeks- en innovatieprogramma op basis van publiek-private samenwerking (PPS), gericht op cross-sectorale samenwerking aan big data vraagstukken. Door het samenbrengen van wetenschap en bedrijfsleven, biedt Commit2Data een uitgelezen mogelijkheid om nieuwe businessmodellen en -kansen te ontdekken.

Binnen Commit2Data worden sector-specifieke programma’s ontwikkeld, maar ook cross-sectorale vraagstukken op het gebied van big data geadresseerd. Commit2Data agendeert user inspired onderzoek, vaak gerelateerd aan de topsectoren, maar ook meer fundamentele vragen op het gebied van big data. Daarnaast profileert Commit2data zich ook uitdrukkelijk al belangrijk valorisatiekanaal naar groot en klein bedrijf.

Bekijk meer over Commit2Data

VW Data

Big Data speelt een grote rol in onze maatschappij, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Steeds meer keuzen en besluiten worden gebaseerd op de analyse van verzamelde gegevens. Het is echter vaak niet duidelijk wie kan en mag beschikken over de gegevens, hoe analysemethoden precies werken en hoe nauwkeurig ze zijn, en hoe Big Data op een manier kan worden ingezet die juridisch en ethisch verantwoord en maatschappelijk acceptabel is. Het themaprogramma Verantwoorde Waardecreatie met Big Data (VWData) geeft een impuls aan wetenschappelijk onderzoek en aan technische en maatschappelijke oplossingen voor het verantwoord omgaan met Big Data. VWData wordt gefinancierd uit het Startimpulsprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Bekijk meer over VW Data