Verkenning naar ICT Legacy Coalitie

Homepage Actueel Verkenning naar ICT Legacy Coalitie

Het Instituut voor Supervisie op Enterprise IT & Innovatie (INSEIT) en NWO voeren op verzoek van Team ICT een verkenning uit naar de mogelijkheid voor het creëren van een ICT Legacy Coalitie in Nederland.

Doel van deze coalitie is om via een samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, ICT-dienstverleners en de wetenschap methodes te kunnen ontwikkelen om ICT legacy beter te kunnen inventariseren, analyseren en daardoor ook beter te kunnen beheersen. De uitkomsten daarvan kunnen vervolgens direct worden toegepast in het bedrijfsleven.

Door een grotere aanpassingssnelheid van ICT-systemen en tegelijkertijd lagere kosten moet de concurrentiekracht van ondernemingen in Nederland worden versterkt.

Om tot een gezamenlijke aanpak te komen in een verbeterde omgang met de critical IT infrastructure, worden de volgende stappen gezet:

Fase 1 - januari 2016: verkennen van de mogelijkheid tot het oprichten van een Legacy Coalitie en de wil tot participatie door individuele partijen

Fase 2 - voorjaar 2016: inventarisatie en valorisatie van mogelijkheden en wensen van leveranciers.

Fase 3 - mei 2016: technisch professionele conferentie.

Fase 4 - juni 2016: Bestuurlijke conferentie.

Download de flyer over de Legacy Coalitie voor meer informatie.

Ook interessant