Homepage Current Tijdelijke commissie Digitale Toekomst presenteert aanbevelingen

Tijdelijke commissie Digitale Toekomst presenteert aanbevelingen

Vanmorgen werden de bevindingen in het eindrapport 'Update vereist' gepresenteerd door Kathalijne Buitenweg, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en voorzitter van de tijdelijke commissie. Een belangrijke aanbeveling van de commissie is om een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken te introduceren gelijk aan andere vaste Kamercommissies.

De tijdelijke commissie bestaande uit: Kees Verhoeven (D66), Gerrit Jan van Otterloo (50PLUS), Kathalijne Buitenweg (GL), Chris van Dam (CDA), Danai van Weerdenburg (PVV), Jan Middendorp (VVD) en Farid Azarkan (DENK) is op 2 juli 2019 door de Tweede Kamer ingesteld. De Tweede Kamer voelde een noodzaak om meer grip te krijgen op ontwikkelingen in de digitalisering. De Tweede kamer erkent de gevolgen van digitalisering op werkgelegenheid, veiligheid, de democratie, dverhouding tussen burger onderling en tussen burger en overheid. 

De tijdelijke commissie kreeg als opdracht onderzoek te doen naar mogelijkheden voor de Tweede Kamer om meer grip op digitaliseringen te verkrijgen. Dit onderzoek leverde het vandaag aangeboden rapport 'Update vereist. Naar meer parlementaire grip op digitalisering' op. Onderaan dit bericht staan verwijzingen naar de korte samenvatting en het complete rapport. 

Vijf aaanbevelingen die de commissie aan de Tweede Kamer geeft:

  1. Installeer een vaste commissie voor Digitale Zaken
  2. Stel een kennisagenda Digitalisering op
  3. Bied inhoudelijke ondersteuning aan overige kamercommissies
  4. Draag zorg voor een sluitend wettelijk kader en toezicht
  5. Extra aandacht voor wetgeving uit de Europese Unie

Samenvatting rapport - 'Update vereist. Naar meer parlementaire grip op digitalisering'

Compleet rapport - 'Update vereist. Naar meer parlementaire grip op digitalisering'

Ook interessant