"MBO-ICT onderwijs zit vastgeroest"

Homepage Actueel "MBO-ICT onderwijs zit vastgeroest"

"Slechte aansluiting tussen mbo- en hbo-ICT", zegt Louis Spaninks, Nationaal Coördinator van de Human Capital Agenda ICT.

Het mbo-ICT-onderwijs gaat vanaf studiejaar 2019/2020 op de schop. Zo zal de nadruk meer komen te liggen op informatiebeveiliging en wordt veilig programmeren een verplicht onderdeel van ICT-opleidingen op mbo's, liet het SSB, de organisatie die bepaalt aan welke eisen mbo-opleidingen moeten voldoen eerder weten aan NOS op 3. Nu is er nog nauwelijks aandacht voor cybersecurity in het mbo-ICT-onderwijs. Er zou bovendien een gebrek zijn aan goede docenten op dit vlak.

Drastische verandering nodig

Maar er moet meer drastisch veranderen, laat Louis Spaninks, Nationaal Coördinator van de Human Capital Agenda ICT, weten. “Er spelen twee dingen. Het eerste is dat het werkveld heel erg gefocust is op de bovenkant van de arbeidsmarkt. Ze vragen hoofdzakelijk ICT’ers op minimaal hbo-niveau, terwijl dat lang niet voor iedere functie noodzakelijk is. Ten tweede is er geen goede aansluiting tussen het mbo- en hbo-onderwijs – dat zijn twee totaal verschillende werelden.”

Ondanks het feit dat de helft van de mbo-ICT’ers op het hoogste niveau (niveau 4) doorstroomt naar het hbo haalt maar liefst 40% van hen de eindstreep niet. “Maar ook veel havisten vallen uit, dus hier moet nodig wat verbeteren”, licht Spaninks toe.

Dat de aansluiting zo gebrekkig is heeft volgens hem te maken met het rigide onderwijssysteem binnen het mbo. “Het curriculum en de examens worden nationaal in steen gebeiteld, terwijl er in het hbo veel meer vrijheid is om te anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de ICT-wereld. Er kan bijvoorbeeld ook regionaal gedifferentieerd worden. In het mbo is die ruimte er nog niet, daar is er sprake van veel minder autonomie.”

Vanaf het schooljaar 2019/2020 mag het curriculum in het mbo wel regionaal worden ingevuld. Ook de eindexamens op ICT-opleidingen worden vernieuwd en flexibeler ingevuld.

Lees hier meer over de manier waarop de eindexamens vernieuwd en flexibeler worden ingevuld.

Ook interessant