Homepage Current dutch digital delta op de Conferentie Nederland Digitaal

dutch digital delta op de Conferentie Nederland Digitaal

Tussen 8 en 10 februari 2021 jl. vond de Conferentie Nederland Digitaal plaats. Tijdens de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal werken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties aan opschaling van innovatie, ruimte voor talent en de bescherming van publieke waarden en veiligheid. Team dutch digital delta was in verschillende sessies en bijeenkomsten aanwezig en in dit bericht vind u een overzicht van al deze sessies en de mogelijkheid om deze terug te kijken.

Bouw en onderhoud van het nationale AI-ecosysteem voor een internationale koppositie.

Tijdens deze interactieve panelsessie gaat de Nederlandse AI Coalitie in gesprek met ondernemers, wetenschappers en bestuurders over wat er al is bereikt, maar vooral ook, met inbreng van het publiek, op zoek naar wat er nog moet gebeuren voor een succesvol nationaal AI-ecosysteem.

Vele aspecten komen aan de orde. De ervaring met de bouw van de coalitie in het eerste jaar van het bestaan (van niets tot een sterke samenwerking van vele honderden partijen), wat er wel/niet goed werkt en hoe dat kan worden verbeterd, hoe er verbinding wordt gemaakt met regionale ecosystemen en partijen, wat je centraal en wat je decentraal aanpakt en hoe er optimaal wordt bijgedragen aan én geprofiteerd kan worden van een EU-aanpak. En vooral welk commitment er nodig is om dit door en voor alle partijen tot een duurzaam succes te maken.

Verbonden coalitie: De Nederlandse AI Coalitie

Kijk deze sessie hier terug

Omscholing naar de ICT door opschaling van regionale scholingsinitiatieven

De vraag naar ICT professionals blijft onverminderd groot in Nederland. Intersectorale scholing biedt de kans om personeel uit sectoren waar de vraag afneemt om te scholen naar de ICT sector. Om deze transitiepaden op de arbeidsmarkt inzichtelijk te maken hebben de gezamenlijke Topsectoren met CA ICT een onderzoek laten uitvoeren door Centredata. Tijdens deze sessie delen we graag de resultaten van het onderzoek. Tegelijkertijd zullen we ingaan op een landelijk actieplan (ondersteund door Onderwijs, Overheid, Bedrijfsleven en de Regio) om regionale scholingsinitiatieven die deze omscholing naar de ICT mogelijk maken op te schalen. Ook zal er worden gekeken naar de subsidiemogelijkheden die daarvoor beschikbaar zijn.

Interactie met de deelnemers:

  • Vraag om scholingsinitiatieven aan te dragen.
  • Vraag om de transitiepaden zichtbaarder te maken binnen bijv organisaties die reorganiseren.

Verbonden programma: Human Capital Agenda ICT

Kijk deze sessie hier terug

Decentrale technologie in de praktijk

Decentrale technologieën, zoals DLT/blockchain, ontwikkelen zich in hoog tempo. De grote doorbraak zal in de komende 5 tot 10 jaar volgen, nu publieke netwerken schaalbaar worden en ecosystemen verder zijn ontwikkeld. 2020 markeert de volgende fase van deze technologie, getuige de greep uit een serie belangwekkende ontwikkelingen.

  • De lancering van de volgende versie van het grootste smart contract-platform Ethereum ("ETH 2.0")
  • De lancering van nieuwe platforms zoals Polkadot en Layer 2-oplossingen voor bestaande platforms.
  • EY presenteerde 'Baseline', een open source-initiatief voor zakelijk gebruik van Ethereum
  • Tokenization en Decentralized Finance ontwikkelen zich razendsnel
  • Beursgenoteerde bedrijven in de VS houden bitcoin aan als reservekapitaal, meest in het oog springend Microstrategy dat 425 miljoen USD aan BTC op de balans heeft staan.

In Nederland werkt Dutch Blockchain Coalition (DBC) met het bedrijfsleven, de overheid en onderzoeksinstellingen aan de verdere ontwikkeling van DLT. De eerste projecten zijn inmiddels geïmplementeerd. Tijdens deze sessie delen DBC en de stakeholders van enkele van deze projecten hun ervaringen en spreken zij over hun ambities voor de toekomst.

Verbonden coalitie: Dutch Blockchain Coalition

Ook interessant