Homepage Actueel Data-onderzoek in de bankensector en verzekeringswezen

Data-onderzoek in de bankensector en verzekeringswezen

Het project duurt maximaal vijf jaar en brengt drie expertises samen op het gebied van informatica: predictive analytics, modern statistics en visual analytics. Het doel is het ontwikkelen van basis fundamenten en technieken voor next generation big data analytics waaruit nieuwe applicaties ontwikkeld kunnen worden ter verbetering van de dienstverlening van de bankensector en het verzekeringswezen.

Risicomodellen en gedragsanalyse

Voor Rabobank en Achmea betekent het project een innovatieslag in het beter benutten van data door onder andere betere risicomodellen en gedragsanalyse van consumenten. Hiermee zullen zij beter kunnen inspelen op klantgerichte communicatie met een optimaal productaanbod.

Het bevorderen van vruchtbare verbindingen tussen wetenschap, bedrijfsleven en andere delen van de samenleving is een van de doelen van NWO. Dit partnerschap waarbij NWO samen met Achmea en Rabobank een programma financiert is uniek voor de betrokken partijen. Achmea en Rabobank zijn de eerste verzekeraar en bank die zich committeren aan een onderzoekstraject.

Lange termijn samenwerking

Zij initiëren hierbij een specifieke kennisvraag en investeert op programmaniveau samen met NWO in onderzoek. Achmea en Rabobank zijn inhoudelijk betrokken bij de projectuitvoering en gaan een lange termijn samenwerking aan met onderzoekers. Voor NWO is deze manier van werken met het bedrijfsleven één van de verschillende mogelijkheden voor onderzoekssamenwerking met kennisintensieve bedrijven, maatschappelijke organisatie of de overheden.

Het onderzoeksprogramma Data-driven Research for Banking and Insurance is tevens de eerste call uit het meerjarig onderzoeks- en innovatieprogramma Commit2Data.

Ook interessant