Scholieren inspireren en informeren.

Homepage Human Capital Scholieren inspireren en informeren.

Om een goede vervolgopleiding te kiezen die aansluit op banen van de toekomst is digitale geletterdheid voor kinderen en jongeren van groot belang.

Om een goede keuze te kunnen maken voor je vervolgopleiding en om voorbereid te zijn op (grotendeels onbekende) beroepen van de toekomst is het van groot belang dat kinderen en jongeren digitaal geletterd worden en dat zij goede informatie krijgen over de arbeidsmarkt voor ICT’ers. Daarom gaan we het volgende doen:

A. Primair onderwijs

We zoeken aansluiting de nieuwe aanpak Samen Digiwijzer en stimuleren beschikbaarheid van lesmateriaal als de Micro:bit. De programma-manager Samen Digiwijzer zal aanschuiven bij het stakeholdersoverleg van de HCA-ICT om een goede verbinding en afstemming te kunnen waarborgen.


Doelstelling:

Samen Digiwijzer heeft de ambitie om, naast de begeleiding van de ontwikkeling van het nieuwe curriculum, in 2018 & 2019 1.350.000 kinderen te bereiken op 75% van de basisscholen, hiervan worden 30.000 kinderen bereikt met de Micro:bit. Ook andere initiatieven als bijvoorbeeld ITurnIT kunnen hieraan verbonden worden.


B. Voortgezet onderwijs

Ook in 2018 gaan we actief scholieren inspireren en informeren over de mogelijkheden die de arbeidsmarkt voor ICT’ers biedt. Essentiele partners in dit programma, zijn de 140 bedrijven die zich sinds de start hebben aangemeld om gastdocenten beschikbaar stellen voor GEEF IT Door, JetNet en CodePact.


Doelstelling

We willen hiermee in 2018 ruim 6.000 leerlingen bereiken, met een focus op regio’s die nu nog achterblijven. We zullen ook nieuwe technologieën als Blockchain en AI opnemen in het al bestaande “specials” aanbod. Ook zoeken we naar slimme samenwerkingen met carrièredagen zoals die van JetNet om nog meer scholieren te bereiken.

Ook interessant