Ga naar inhoud
CS4NL - Breed Gedragen Programma Cybersecurity kennis en innovatie voor de Topsectoren

CS4NL - Breed Gedragen Programma Cybersecurity kennis en innovatie voor de Topsectoren

Na goedkeuring door het Kern- en Themateam van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën op 3 oktober 2022, gaat per 1 januari 2023 het Breed Gedragen Programma (BGP) Cybersecurity kennis en innovatie voor de Topsectoren van start, onder de naam CyberSecurity voor Nederland (CS4NL). CS4NL-BGP zal NWO-calls en calls op basis van Topsectoren-middelen coördineren, om tot impactvolle kennis- en innovatieprojecten te komen. Samengevat “10-7-2”: CS4NL biedt een ecosysteem rond de 10 Topsectoren, een kennis- en innovatieagenda met 7 vraaggestuurde thema’s en 2 programmeringsstromen.

Contactpersoon

Eddy Boot

Directeur

dcypher

Kennis en innovatie voor een veilige digitale transformatie

Cybersecurity is randvoorwaardelijk voor het veilig en toekomstbestendig functioneren van de Nederlandse samenleving, die in rap tempo digitaliseert. Cybersecurity draagt ook bij aan economische groei. Het belang én de urgentie worden inmiddels onderkend. Het onderwerp heeft dan ook een belangrijke plek in het Missiegedreven en Topsectoren en Innovatiebeleid (MTIB). De maatschappelijke transities waar Nederland voor staat, zijn immers vaak afhankelijk van digitalisering en dat kan alleen verantwoord met de cybersecurity ook op orde. Soms kan dat met bestaande technologie, soms zijn nieuwe oplossingen nodig. Het belang en impact van digitalisering en de complexiteit van de bijbehorende nieuwe cybersecurity-oplossingen, maken het noodzakelijk dat multidisciplinair, (top-)sectoroverstijgend en in het hele ecosysteem wordt samengewerkt.

Doel en opzet van CS4NL

Om de samenwerking voor nieuwe oplossingen te bespoedigen, is op initiatief van de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Sleuteltechnologieën (ST) en in samenwerking met de KIA Veiligheid het voorstel voor BGP Cybersecurity (nu: CS4NL-BGP) geschreven. De Topsector ICT en dcypher zijn de penvoerders van dit programma.

CS4NL-BGP beoogt door het bespoedigen van samenwerking via programmering van open en gerichte subsidieoproepen (calls) een substantiële impuls te geven aan cybersecurity-kennis en -innovatie in Nederland. Deze kennis en innovaties dienen bij te dragen aan oplossingen die maatschappelijke transities en de bijbehorende veilige digitale transformaties bespoedigen. Dit heeft direct en indirect ook economische impact.

CS4NL-BGP betrekt de hele innovatieketen: wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek, cybersecurity bedrijven, de industrie die cybersecuritytoepassingen in producten verwerkt én de private en publieke eindgebruikers. Aan de basis van CS4NL staat daarom een breed ecosysteem, dat bestaat uit alle topsectoren en organisaties uit hun achterban, de Academic Cyber Security Society (ACCSS), het HBO, NWO, TNO, Cyberveilig Nederland (cyberbedrijfsleven), Regionale Ontwikkelmaatschappijen (via Innovation Quarter) en het ministerie van Defensie. Via de KIA Veiligheid zijn ook de departementen van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) betrokken. CS4NL is nadrukkelijk een open ecosysteem!

CS4NL-BGP werkt vraaggestuurd, vanuit de cybersecuritybehoeftes die voortvloeien uit de maatschappelijke transities en de bijbehorende digitale transformaties uit het MTIB. De gedeelde prioriteiten zijn benoemd in een agenda met zeven vraaggestuurde thema’s: 1. Security by design, 2. veilig datagedreven werken, 3. veilige en robuuste connectiviteit, 4. OT/IT security, 5. cyberrisicomanagement, 6. systeem- en ketenveiligheid en 7. Cyber awareness, kennis & vaardigheden (human capital).

De programmering verloopt langs 2 sporen. Ten eerste een spoor voor lagere technologiegereedheidsniveaus (TRL) o.b.v. NWO Missie calls. De duur van projecten in dit spoor is tenminste 48 maanden en wordt primair ingevuld door PhD-studenten. Ten tweede een spoor voor hogere TRL met Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) (innovatie-)projecten, met variabele duur (vaak kort-cyclischer dan het eerste spoor). Voor dit tweede spoor zijn de thema’s door vertaald naar concretere probleembeschrijvingen (use cases).

CS4NL als sneeuwbal

De omvang van CS4NL-BGP valt vooralsnog binnen de bandbreedte 27 – 36 miljoen Euro voor de periode 2023-2027. Vanuit het CS4NL werken de partners samen aan doorontwikkeling, waaronder een mogelijk Nationaal Groeifondsvoorstel voor cybersecurity.

Video introductie CS4NL

  • Privacy overzicht
  • Noodzakelijke cookies
  • Cookies van derden
  • Aanvullende cookies
  • Privacy en cookies

Deze website maakt gebruik van functionele-, analytische- en tracking-cookies om de website te verbeteren.

Strikt Noodzakelijke Cookies moet te allen tijde worden ingeschakeld, zodat wij uw voorkeuren voor cookie-instellingen kunnen opslaan.

Deze website gebruikt Google Analytics, Hotjar en Facebook pixel om anonieme informatie te verzamelen, zoals het aantal bezoekers van de site en de meest populaire pagina's.

Door deze cookie ingeschakeld te houden, kunnen we onze website verbeteren.

Deze website gebruikt de volgende aanvullende cookies/services:

Meer over onze cookies