Online workshop ‘Dutch Secure Autonomous Cloud’ (DUSAC)

Website evenement: https://portals.project.cwi.nl/dutch-secure-autonomous-cloud/registration
Datum evenement: donderdag 10 december 2020
Locatie evenement: Online

De workshop wordt georganiseerd in het kader van de subsidie Lange Termijn Programma’s (KIC 2020-2023) en vindt plaats op donderdagmiddag 10 december van 13.00 tot 16.00 en is een initiatief van Centrum Wiskunde & Informatica, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit, Vrije Universiteit, en Universiteit van Amsterdam.

Achtergrond

Nederlandse overheden en bedrijven zijn voor opslag, beheer en verwerking van groeiende hoeveelheden data volledig afhankelijk van buitenlandse hardware- en softwareleveranciers. Hierdoor verliezen zij zeggenschap over hun data en zijn securitystandaarden niet gewaarborgd. Neem bijvoorbeeld gegevensuitwisseling van gevoelige data—hoe zeker zijn we dat de toegangsrechten tot deze data veilig worden geverifieerd? Welke garanties zijn er dat een aanvaller het verificatieproces zelf niet nabootst of ermee knoeit? Het antwoord is dat er op dit moment vrijwel geen garanties zijn en vertrouwd moet worden op een complexe hardware- en softwarestack van Amerikaanse en Chinese makelij: “Big Tech”. De ontwikkeling van een transparante, nationale cloud met veiligheidsgaranties voor de verwerking en opslag van vertrouwelijke informatie kan het tij keren zodat recht wordt gedaan aan veiligheidsstandaarden, privacywetgeving en digitale autonomie.

Workshop

De workshop staat open voor overheden en vertegenwoordigers uit alle industriële en maatschappelijke sectoren en biedt deelnemers een platform om hun vragen en uitdagingen aan de wetenschap te presenteren en hierover van gedachten te wisselen. Daarnaast komen de meer inhoudelijke en technische aspecten van een nationale cloudvoorziening aan bod. De workshop dient als de eerste stap in het ontwikkelen van een ambitieus nationaal projectvoorstel binnen de subsidie Lange Termijn Programma’s (minimale omvang: 30M€, eerste deadline: 26 januari 2021).

Informatie LTP Call

Meer informatie over de call Lange Termijn Programma’s (KIC 2020-2023)

Aanmelding

Aanmelden en registreren voor de online workshop

Workshop ‘Dutch Secure Autonomous Cloud’ (DUSAC)

Aanmelden en registreren