Matchmaking KIC call Maatschappelijk verdienvermogen

Website evenement: https://www.nwo.nl/bijeenkomsten/online-matchmakingbijeenkomst-kic-call-missiegedreven-innovatiesystemen-een-regionale
Datum evenement: dinsdag 13 april 2021
Locatie evenement: Online

Op 13 april organiseert NWO een online matchmakingbijeenkomst voor de call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen’ van het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023. De centrale vraag voor deze call is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. De online matchmaking is op 13 april van 13.30 tot 16.30 uur.

Informatie over de call

De call ‘Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context’ draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis en Innovatieagenda (KIA) ’Maatschappelijk verdienvermogen’. Voor een vitale economie die tevens maatschappelijke uitdagingen aanpakt (zoals de energietransitie, voldoende en gezond voedsel, of de borging van veiligheid), is innovatie essentieel. Als deze innovatie bijdraagt aan het ontwikkelen van economisch verdienvermogen en tegelijk bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen.

Lees alle aanvullende informatie op NWO.nl

Programma matchmaking

  • Datum: 13 april 2021
  • Tijdstip: 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Locatie: online, de link ontvang je na inschrijving
  • Registratie: uiterlijk op 11 april, deelname is gratis

Ga voor meer info en het aanmeldingsformulier naar de NWO website.

English version of the NWO page.