Terugblik Kick-off event Team dutch digital delta

Datum evenement: woensdag 18 november 2020

Op 18 november 2020 jl. vond het Kick-off event Team dutch digital delta plaats. Een middag vol digitale innovaties die ons leven en manier waarop wij werken beïnvloeden. De middag startte met een Talkshow waarin Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer het kick-off event officieel opende. Zij gaf duidelijk aan dat er op het gebied van technologische ontwikkelingen nog grote uitdagingen zijn op het gebied van ethiek en regelgeving, maar dat er ook veel kansen en goede toepassingen zijn. Tijdens de daaropvolgende sessie en workshops werd verder ingegaan op specifieke uitdagingen en samenwerking tussen alle betrokken coalities en Topsectoren binnen het missiegedreven innovatiebeleid.

Lees de verslagen en kijk de Talkshow en sessies terug

Wij hebben de verschillende onderdelen van het programma opgenomen en voorzien van ondertiteling. Door op de onderstaande blokken te klikken kunt de verslagen en/of opnames van de talkshow, sessies en workshops terugvinden. 

De inhoud van de blokken kan nog wijzigingen.

De Talkshow

De rol van sleuteltechnologieën in het aangaan van maatschappelijke uitdagingen

Wat kan digitalisering betekenen voor MKB, de regio en onze hele maatschappij? En hoe kan ICT helpen bij het aangaan van de maatschappelijke uitdagingen van dit moment? Deze zaken worden besproken tijdens het kick-off event van Team dutch digital delta. “Alleen kennis leidt niet tot economische groei, je hebt bedrijven nodig.”

Lees het verslag

U kunt hier de talkshow ondertiteld terugkijken.

Veilig datadelen vanuit privacy en commerciële drijfveren (EN)

Multi party computation maakt het mogelijk dat data decentraal bij de eigenaar blijft staan en dat een algoritme langs de data gaat om analyse te doen. Twee sprekers lichten vanuit onderzoeksprojecten toe hoe en waarom deze techniek bij de zorg (personal health train) en bij de agro sector (farm data train) gebruikt kan worden.

U kunt deze sessie hier terugkijken

De onbekende kansen van omscholing

Door de coronacrisis hebben veel mensen hun baan verloren. Tegelijkertijd zijn er ook sectoren, zoals ICT, die nog steeds hard op zoek zijn naar goede mensen. Hier liggen kansen voor die mensen, én voor Nederland om de komende jaren extra te investeren in omscholing. Tijdens deze sessie gaan we, aan de hand van het arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren, in op de concrete kansen voor omscholing naar ICT en digitalisering. Zo zijn er een aantal overstapberoepen gedefinieerd, die passend zijn voor tekortberoepen in de energiesector. En ook bekijken we het van de andere kant: hoe is het om een omscholingstraject te volgen en wat voor kansen biedt dit?

Lees hier het verslag van deze sessie

Naar coalitie doorsnijdende samenwerking: DBC & NL AIC bundelen hun krachten

Binnen Team ddd wordt voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van digitale sleuteltechnologieën gewerkt aan innovatie met impact in verschillende publiek-private coalities. Vanuit de technologie zien we steeds meer noodzaak en mogelijkheden voor convergentie tussen bijvoorbeeld AI, Blockchain en Big Data ontstaan. Ook in diverse wetenschappelijke disciplines is de wisselwerking tussen vakgebieden vaker onderwerp van onderzoek. Maar wat is de behoefte in de praktijk? Speelt dit ook bij organisaties werkzaam in de zorg of de logistieke sector? En zo ja, hoe maak je relevante en kansrijke cross-overs van coalities t.b.v. één of meerdere van deze missiegedreven innovatiegebieden?

Tijdens deze paneldiscussie spreken we met experts en leiders vanuit de Dutch Blockchain Coalition (DBC) en de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) over deze vragen.

U kunt hier deze sessie terugkijken

Realtime data processing in twee sectoren: Energie en Logistiek

Realtime data processing brengt specifieke uitdagingen met zich mee. Sprekers vanuit twee Commit2Data onderzoeksprojecten lichten toe wat voor uitdagingen zij binnen enerzijds de Energiesector en anderzijds de Logistiek tegenkomen bij het ontwikkelen van de benodigde technologie.

U kunt hier deze sessie terugkijken

Geef digitaliserend MKB jouw upvote

In deze interactieve sessie maken deelnemers kennis met het nieuwe MKB upvoting systeem. Met deze nieuwe tool wordt de belangstelling voor digitaliseringsinitiatieven vanuit het MKB inzichtelijk gemaakt middels een online upvoting systeem. De workshop wordt ingeleid door Ben Woldring. Hij zal de visie MKB vanuit de Topsector ICT toelichten. Daarop volgt een presentatie van Rinke Zonneveld over de activiteiten van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen, gericht op het digitaliserend MKB.

U kunt hier het verslag lezen

Hier volgt nog een video van de opgenomen sessie.

Future networks en services

Peter Goeijers van Ericssons vertelt over hoe toekomstige netwerken steeds verder integreren met de uiteindelijke toepassingen. De apparatuur maakt steeds meer onderdeel uit van het samenspel van IOT, Cloud en AI, de leverancier is hierdoor meer dan ooit een schakel in een keten waardoor meer samenwerking noodzakelijk is. Pascal Heijnen van TNO schetst de noodzaak aan samenwerking rondom 5G en next generation networks om te kunnen coördineren hoe en waar research en innovatie gestimuleerd wordt en waardoor we voldoende kennis kunnen ontwikkelen om als samenleving bewuste keuzes te maken ten aanzien van gebruik en doorontwikkeling van 5G en beyond technologie.

U kunt hier deze sessie terugkijken