Informatiebijeenkomst Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia

Website evenement: https://www.nwo.nl/actueel/kalender/2020/informatiebijeenkomst-vraaggedreven-partnerschappen-voor-consortia-kic.html
Datum evenement: dinsdag 10 november 2020
Locatie evenement: Online

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 is budget beschikbaar voor consortia van kennisinstellingen met één of meer private partijen, eventueel aangevuld met publieke partijen, die wetenschappelijk onderzoek willen inzetten ten behoeve van fundamentele kennis- en/of ontwikkelvraagstukken met grote innovatiepotentie. Voorstellen kennen een omvang van 3-10 miljoen euro en dienen te passen in minimaal één van de zes vastgestelde KIA’s.

Tijdens deze (online Webinar) informatiebijeenkomst geeft NWO een beknopte toelichting op diverse aspecten van de call Vraaggedreven Partnerschappen voor Consortia, zoals de vereiste cofinanciering, de passendheidsverklaring en de impact plan benadering. Tevens is er gelegenheid tot het stelllen van vragen.

Meer informatie en aanmelden