Geannuleerd Congres IT Connects Us

Website evenement: https://www.evite-sendmail.nl/minbzk/hrict_20/web/hrict_20_aanmelden.php
Datum evenement: dinsdag 21 april 2020
Locatie evenement: Piet Mondriaanplein 61, Amersfoort, UT 3812 BH

Tijdens het congres IT Connects Us wordt een uniek rijksbreed samenwerkingsverband gelanceerd: het I-Partnerschap Rijksoverheid - Hoger Onderwijs. Via praktijkcases, workshops, interessante ontmoetingen en uitwisseling van state-of-the-art kennis ondervind je hoe waardevol de bundeling van krachten op IT-gebied is tussen het Rijk en het hoger onderwijs.

Programma gaat niet door

09.30 uur Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur Plenaire opening met dagvoorzitter Hans Schutte, DG bij DUO en: Minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

10.35 uur Lancering I-Partnerschap door Minister Knops samen met Pieter Duisenberg, voorzitter van de Vereniging Universiteiten (VSNU) en Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH)

10.50 uur Deborah Nas, professor Strategic Design for Technology-based Innovation, over nieuwe manieren van innoveren en hoe het hoger onderwijs hierin een belangrijke rol speelt.

11.20 uur Workshopronde 1
Een uitgebreid programma met speciaal voor dit congres samengestelde workshops met vernieuwende ideeën, trends, tips en voorbeelden van inspirerende samenwerkingsvormen tussen het Rijk en het hoger onderwijs.

12.30 uur Lunch op het netwerkplein met o.a. cases van studentenopdrachten en onderzoek

13.30 uur Plenaire paneldiscussie o.l.v. Hans Schutte: ‘Hoe zorgen het hoger onderwijs en de Rijksoverheid samen voor een beter digitaal Nederland?’

13.50 uur Workshopronde 2
Een uitgebreid programma met speciaal voor dit congres samengestelde workshops met vernieuwende ideeën, trends, tips en voorbeelden van inspirerende samenwerkingsvormen tussen het Rijk en het hoger onderwijs.

15.10 uur Ontmoeten & verbinden (met netwerk-app)*

16.00 uur Dagsamenvatting & afsluiting


* Blijf goed geïnformeerd voor en tijdens het evenement én benut de mogelijkheid tot netwerken optimaal met de Netwerkapp! Je ontvangt de downloadlink een aantal dagen voor 21 april in een separate e-mail.