Conferentie Nederland Digitaal

Website evenement: https://www.digitaleoverheid.nl/nieuws/conferentie-nederland-digitaal/
Datum evenement: maandag 18 maart 2019
Locatie evenement: Hilversum

Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid komen samen van 18 tot en met 21 maart 2019 in Hilversum voor de eerste Conferentie Nederland Digitaal. Het doel? Samen richting geven en oplossingen zoeken voor maatschappelijke en economische uitdagingen in een samenleving en economie die snel digitaliseert

Meerdere evenementen

De conferentie heeft deze eerste editie het thema: slimme toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI).

 De conferentie bestaat uit meerdere met elkaar samenhangende evenementen. Dit zijn onder andere het Smart Industry Jaarevent, ICT.OPEN en een afsluitende digitale dag.

Digitalisering biedt kansen

De Nederlandse economie en samenleving digitaliseren snel en dat biedt kansen. Nederland heeft met een uitstekende digitale infrastructuur en goed opgeleide beroepsbevolking een goede uitgangspositie om die kansen te pakken. We willen dat de digitale kansen voor iedereen beschikbaar zijn: jong en oud, scholier en starter, MKB en industrie. Betrokken partijen pakken de digitale uitdagingen integraal aan en leren van elkaar met als resultaat een sterkere economie en stevige positie als digitale koploper van Europa. De conferentie brengt partijen bij elkaar en spoort aan tot (integrale)samenwerking. Ook wordt tijdens deze vier dagen de Nederlandse Digitaliseringsstrategie doorontwikkeld.

Thema kunstmatige intelligentie (AI)

De rode draad in het programma is AI. Er wordt ingegaan op de toepassingen ervan in de verschillende sectoren. Daarnaast richt het programma zich op verbinden en delen van inspiratie, beschikbare kennis en innovaties op digitaal gebied. Dit gebeurt door onder andere debatten, workshops, plenaire sessies en een doorlopende innovatiemarkt. Aan de programmering van de verschillende activiteiten wordt nog hard gewerkt.

Over ICT.OPEN2019

ICT.OPEN is het event voor ICT-onderzoek in Nederland. Meer dan 500 wetenschappers en onderzoekers uit het bedrijfsleven, werkzaam in alle disciplines van de ICT, ontmoeten elkaar tijdens deze tweedaagse conferentie. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en Informatica Platform Nederland (IPN) organiseren samen ICT.OPEN2019, met als doel het ICT- onderzoeksveld samen te brengen en ook de brug te slaan naar innovatieve toepassingen van ICT onderzoek. 

Over Smart Industry
Het team Smart Industry inspireert en stimuleert bedrijven van groot tot klein om de explosieve groei van technologie en digitalisering toe te passen voor nieuwe business kansen. Met advies, praktische tools, events, workshops, ervaringen van koplopers, kennisexperts, netwerken en regionale proeftuinen om te experimenteren en te leren.

Meer informatie

De Conferentie Nederland Digitaal 2019 wordt georganiseerd op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens het kabinet. Organiserende partijen zijn onder andere de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Smart Industry en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.