Voor de sleuteltechnologie ICT is de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) vernieuwd. Vijf onderwerpen met een cross-sectorale impact staan centraal: big data, cybersecurity, artificiële intelligentie, blockchain en 5G communicatie.

Digitalisering en de sleuteltechnologie ICT zijn cruciaal voor oplossingen voor de grote maatschappelijk uitdagingen én transities van alle sectoren in de maatschappij en de economie. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige energievoorziening (smart grids), voedselvoorziening (smart farming and food) en de digitalisering van bedrijven in de (maak) industrie (smart industry).

Daarvoor is een sterke kennis- en innovatiebasis noodzakelijk, waar alle relevante stakeholders (bedrijven, kennis, overheid) samen en multidisciplinair aan willen werken. De Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) van de (top)sectoren, de “routes” in de nationale wetenschapsagenda (NWA) en departementale agenda’s (o.a. EZ, VWS, I&M, V&J, OCW) zijn hiervoor het vertrekpunt.

Nieuwe KIA

Lees in de nieuwe KIA 2018-2021 aan welke thema's en welk programma team ICT werkt om de Nederlandse positie op het gebied van digitalisering en digitale technologieën internationaal te kunnen behouden. De KIA vindt u in de rechterkolom. De eerder uitgebrachte KIA waar de KIA 2018-2021 een actualisering van is, vindt u hier.

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Nieuwsberichten

Actieplan

Bedrijven en wetenschappers publiceren samen met TopTeam ICT 1e aanzet voor een nationale AI-strategie

Om te zorgen dat Nederland succesvol wordt in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) publiceert het publiek-private samenwerkingsverband AINED, waar TopTeam ICT onderdeel van uitmaakt, vandaag een 1e aanzet voor een Nederlandse AI-strategie.

Lees meer
Lees Meer
Blockchain

TSOC Studie- en inspirati...

De afgelopen jaren is het aandeel van Chinese netwerk technologie leveranciers zeer snel gegroeid. Is deze opkomst en invloed van deze Chinese leveranciers unstoppable? Wat is...

Lees meer
Blockchain

Holland High Tech – Hanno...

A Smart Future, dankzij Nederlandse ‘open innovatie’ en samenwerking. Samenwerking voor innovatie is de drijvende kracht achter de Nederlandse presentatie op de Hannover Messe...

Lees meer
Blockchain

Smart Industry Implementa...

De Nederlandse industrie opereert op een mondiaal speelveld en is sterk afhankelijk van de export. Het is noodzakelijk dat de industrie haar concurrentiepositie versterkt en v...

Lees meer
Blockchain

Economische missie IoT & ...

Bent u actief in de ICT sector en zoekt u aansluiting op de Duitse markt? U kunt zich nu inschrijven voor een economische missie naar Dresden en Berlijn van 26 tot en met 28 m...

Lees meer