Voor de sleuteltechnologie ICT is de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) vernieuwd. Vijf onderwerpen met een cross-sectorale impact staan centraal: big data, cybersecurity, artificiële intelligentie, blockchain en 5G communicatie.

Digitalisering en de sleuteltechnologie ICT zijn cruciaal voor oplossingen voor de grote maatschappelijk uitdagingen én transities van alle sectoren in de maatschappij en de economie. Denk bijvoorbeeld aan de toekomstige energievoorziening (smart grids), voedselvoorziening (smart farming and food) en de digitalisering van bedrijven in de (maak) industrie (smart industry).

Daarvoor is een sterke kennis- en innovatiebasis noodzakelijk, waar alle relevante stakeholders (bedrijven, kennis, overheid) samen en multidisciplinair aan willen werken. De Kennis- en innovatieagenda’s (KIA’s) van de (top)sectoren, de “routes” in de nationale wetenschapsagenda (NWA) en departementale agenda’s (o.a. EZ, VWS, I&M, V&J, OCW) zijn hiervoor het vertrekpunt.

Nieuwe KIA

Lees in de nieuwe KIA 2018-2021 aan welke thema's en welk programma team ICT werkt om de Nederlandse positie op het gebied van digitalisering en digitale technologieën internationaal te kunnen behouden. De KIA vindt u in de rechterkolom. De eerder uitgebrachte KIA waar de KIA 2018-2021 een actualisering van is, vindt u hier.

Passendheidtoets ICT

Aanvragen in het ENW PPS-fonds moeten als 'passend' worden beoordeeld door de topsectoren om, in het geval van Team ICT, ervoor te zorgen dat voorstellen aansluiten op de Kennis- en Innovatieagenda. Hiervoor dienen aanvragers het formulier Passendheidstoets ICT in te vullen. Dit kunt u hier downloaden. Het ingevulde formulier kan worden ingezonden via: info@dutchdigitaldelta.nl

Nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste nieuws over dutch digital delta

Nieuwsoverzicht