Actieplan voor ICT-uitdagingen in Nederland

Voor de sleuteltechnologie ICT is de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) vernieuwd. Vijf onderwerpen met een cross-sectorale impact staan centraal: big data, cybersecurity, artificiële intelligentie, blockchain en 5G communicatie.

Sleuteltechnologieën zoals ICT , fotonica, nano-, quantum-, en biotechnologie zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen. Ook in het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid worden maatschappelijke uitdagingen nog centraler gepositioneerd en wordt de essentiële rol van sleuteltechnologieën erkend. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn daarom de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak.

Het visiedocument beschrijft de bijdragen van de Topsector ICT aan dit missiegedreven Innovatiebeleid. Vijf onderwerpen met een cross-sectorale impact staan centraal: big data, cybersecurity, artificiële intelligentie, blockchain en 5G communicatie.

Visie en bijdrage

Lees in het 'Visie en bijdrage Team ddd aan missiegedreven innovatiebeleid' aan welke thema's en welk programma Team dutch digital delta werkt om de Nederlandse positie op het gebied van digitalisering en digitale technologieën internationaal te kunnen behouden. 

Eerder uitgebrachte KIA

KIA 2018-2021 en KIA 2016 - 2019

AWTI advies

Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën (PDF, 51 pagina's)

Passendheidstoets ICT

Aanvragen in het ENW PPS-fonds moeten als 'passend' worden beoordeeld door de topsectoren om, in het geval van Team dutch digital delta, ervoor te zorgen dat voorstellen aansluiten op de Kennis- en Innovatieagenda. Hiervoor dienen aanvragers het formulier Passendheidstoets ICT in te vullen. Het ingevulde formulier kan worden gestuurd naar: info@dutchdigitaldelta.nl. Na een besluit over de passendheid, wordt dit formulier door ECP teruggestuurd naar de aanvrager.