Nieuws

Actieplan

Bedrijven en wetenschappers publiceren samen met TopTeam ICT 1e aanzet voor een nationale AI-strategie

Om te zorgen dat Nederland succesvol wordt in het toepassen van Artificial Intelligence (AI) publiceert het publiek-private samenwerkingsverband AINED, waar TopTeam ICT onderdeel van uitmaakt, vandaag een 1e aanzet voor een Nederlandse AI-strategie.

Lees meer
Lees Meer
ICT-professionals

Werkplaats voor Digitaal ...

Op maandag 22 oktober heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de aangevraagde RIF (Regionaal Investeringsfonds mbo) subsidie voor de Werkplaats voor Di...

Lees meer
Big Data

Call Cybersecurity - Digi...

Dagelijks wordt de samenleving bedreigd door cyber aanvallen van verschillende zwaarte, uitgevoerd door diverse partijen en actoren. Voor een maatschappij die in steeds verde...

Lees meer

Mede

mogelijk

gemaakt

door