Nieuws

Blockchain

Geslaagde bijeenkomst publieke consultatie Strategisch Actieplan Artificial Intelligence

Om tot een strategisch actieplan te komen dat werkt, organiseerde het ministerie van EZK in samenwerking met AINED op 5 februari jl. een rondetafelbijeenkomst in Den Haag. Ruim 70 deelnemers werkte interactief samen volgens het world café-formule. Aan negen tafels werden in drie rondes levendige gesprekken gevoerd over onderwerpen zoals: transparantie en uitlegbaarheid van algoritmes, benodigde skills & human capital, de beschikbaarheid & gebruik van data en de Europese en mondiale ontwikkelingen.

Lees meer
Lees Meer
ICT-professionals

HCA ICT monitort onderwij...

De monitoringtool pr-eDICT is het Expertisecentrum Digitalisering ICT van CA-ICT, het Opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT. Met pr-eDICT wordt informatie ontsloten over de arbeids...

Lees meer
ICT-professionals

Nieuwe HCA ICT van start ...

Op de bijeenkomst in Den Haag met stakeholders afkomstig uit onderwijs, overheid en bedrijfsleven zijn op maandag 4 februari de plannen en activiteiten van de Human Capital Ag...

Lees meer
Bekijk al het nieuws

Mede

mogelijk

gemaakt

door